Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 november 2021

Woord voor de dag
Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.
Spreuken 1:33