Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 oktober 2021

Woord voor de dag
En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.
Kolossenzen 2:15