Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 oktober 2020

Woord voor de dag
Dies zal de hovaardij van Israël in zijn aangezicht getuigen; dewijl zij zich niet bekeren tot den HEERE, hun God, noch Hem zoeken in alle deze.
Hosea 7:10