Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 januari 2023

Woord voor de dag
En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.
Genesis 22:18