Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 januari 2021

Woord voor de dag
En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.
Markus 6:7