Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

0 januari 2022

Woord voor de dag
En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalmen 90:17