Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 september 2023

Woord voor de dag
Ook alle tienden des lands, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, zijn des HEEREN; zij zijn den HEERE heilig.
Leviticus 27:30