Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 september 2022

Woord voor de dag
En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.
Hebreeën 4:13