Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 augustus 2020

Woord voor de dag
Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.
Galaten 5:4