Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 juli 2024

Woord voor de dag
Doch Samuël zeide: Heeft de HEERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.
1 Samuël 15:22