Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 juli 2021

Woord voor de dag
Want het geschiedde, om den toorn des HEEREN tegen Jeruzalem en Juda, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had; en Zedekia rebelleerde tegen den koning van Babel.
Jeremia 52:3