Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 mei 2023

Woord voor de dag
Daarna zeide de koning Jehizkia, en de oversten, tot de Levieten, dat zij den HEERE loven zouden, met de woorden van David en van Asaf, den ziener; en zij loofden tot blijdschap toe; en neigden hun hoofden, en bogen zich neder.
2 Kronieken 29:30