Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 mei 2022

Woord voor de dag
Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.
Psalmen 22:28