Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 mei 2021

Woord voor de dag
Als men nu geëindigd had te offeren, bukten de koning en allen, die bij hem gevonden waren, en bogen zich neder.
2 Kronieken 29:29