Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 maart 2023

Woord voor de dag
Alzo zegt de koning: Dat Hizkia u niet bedriege, want hij zal u niet kunnen redden.
Jesaja 36:14