Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 februari 2024

Woord voor de dag
Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot degenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden.
Mattheüs 8:10