Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 februari 2021

Woord voor de dag
En het geschiedde even tenzelfden dage, dat de HEERE de kinderen Israëls uit Egypteland leidde, naar hun heiren.
Exodus 12:51