Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 november 2021

Woord voor de dag
Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
Openbaring 4:11