Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 november 2020

Woord voor de dag
Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?
Lukas 12:56