Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 oktober 2023

Woord voor de dag
Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;
Kolossenzen 1:27