Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 oktober 2020

Woord voor de dag
HEERE! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij?
Psalmen 88:15