Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 januari 2023

Woord voor de dag
En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.
Markus 5:34