Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

10 januari 2022

Woord voor de dag
Gijlieden nu zult waarnemen de wacht des heiligdoms, en de wacht des altaars; opdat er geen verbolgenheid meer zij over de kinderen Israëls.
Numeri 18:5