Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 september 2020

Woord voor de dag
En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd!
Job 1:21