Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 juli 2020

Woord voor de dag
Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
Romeinen 8:2