Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 juni 2021

Woord voor de dag
Maar de HEERE zeide tot mij: Al stond Mozes en Samuël voor Mijn aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen; drijf ze weg van Mijn aangezicht, en laat ze uitgaan.
Jeremia 15:1