Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 mei 2021

Woord voor de dag
Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood.
2 Korinthe 7:10