Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 maart 2023

Woord voor de dag
Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
1 Korinthe 13:10