Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 december 2020

Woord voor de dag
Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.
Lukas 22:20