Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 november 2021

Woord voor de dag
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
Openbaring 1:3