Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 januari 2023

Woord voor de dag
En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.
Markus 1:15