Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 januari 2021

Woord voor de dag
En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
Genesis 3:9