Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 november 2023

Woord voor de dag
En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
Openbaring 16:7