Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 juli 2024

Woord voor de dag
En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen; en de HEERE was met hem.
1 Samuël 18:14