Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 juni 2022

Woord voor de dag
Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.
Romeinen 5:2