Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 november 2022

Woord voor de dag
Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleinen jongen; en hij werd rein.
2 Koningen 5:14