Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 maart 2025

Woord voor de dag
En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des HEEREN; en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.
Jesaja 62:12