Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 mei 2025

Woord voor de dag
Opdat Ik den eed bevestige, dien Ik uw vaderen gezworen heb, hun te geven een land, vloeiende van melk en honig, als het is te dezen dage. Toen antwoordde ik en zeide: Amen, o HEERE!
Jeremia 11:5