2020-09-09: Wij zien de contouren van uw komst

2020-09-09: Wij zien de contouren van uw komst

HEERE, de wereld wankelt, de aarde waggelt, het heelal schudt. Dank U wel voor uw woord. De profeten hebben gesproken. Stephanus hield een magistrale rede. Hij sprak over de profeten en de komst van de Messias. Maar toen stenigden zij hem. Messias Jezus kon hun Messias niet zijn. Hoe zit het met ons. Jezus spreekt over de eindtijd. Maar wij gaan er aan voorbij. HEERE, doe ons uw woord lezen, geloven en belijden, HEERE, anders missen wij het ook.

HEERE, hoe durven wij uw profetie over de eindtijd te verachteren. Petrus spreekt er met klem en kracht over. HEERE open onze ogen en doe ons zien in welke tijd we leven. Als we weigeren de profeten te lezen en uw profetie te geloven dan kruisigen wij Jezus opnieuw. Want U bent gekomen als vervulling van de profetie. U bent gekomen om onze zonden te verzoenen en de dood te overwinnen. U bent de eerstgeborene uit de doden.

En U komt terug en zult uw voeten zetten op de Olijfberg en U zult zegevierend ingaan door de Gouden Poort. En vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En Jeruzalem zal het centrum van de wereld zijn. De stad van God. En alle volken zullen zien dat U de Koning der koningen bent en de HEERE der heren. Wat een dag zal dat zijn. En U zult alle tranen van onze ogen afwissen. Wat een dag zal dat zijn. We kunnen er niet op wachten.

HEERE, doe ons wonen in uw woord. Doe ons oproepen om uw woord centraal te stellen. Dank U wel voor uw woord. Dank U wel dat U door uw woord en Geest in ons woont. Uw woord is uw openbaring dus U spreekt vandaag door uw woord tot ons hart. Uw woord is levend en krachtig en doet wat het wil. Uw woord keert nooit ledig terug. Uw woord houdt stand in eeuwigheid. Glorie voor uw naam. Dank U wel.

HEERE, wij buigen onze knieën voor U. Wij buigen ons hoofd in ootmoed en eerbied. Dank U wel dat U ons eerst hebt liefgehad. U gaf uw leven voor ons. U werkt zowel het willen als het werken. Alle  zegen komt van U. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw o HEERE. Hoe zouden wij anders kunnen leven.

HEERE, ons land glijdt grenzeloos van U af. HEERE, doe ons opstaan. Doe ons U aanroepen. HEERE, ontferm U over ons land en volk. Doe een wonder. Doe de Koning opstaan. Stop de goddeloosheid. HEERE, wij verdienen het oordeel. Dank U wel dat er nog zevenduizend zijn die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben. Dank U wel voor uw grote liefde. HEERE wij belijden onze schuld. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ontferm U HEERE.

Amen

Bert Dorenbos

In twee jaar de Bijbel door

wij lezen vandaag Job11:1-20  Hebreeën 2:10-18

kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen