2022-10-10: Wel eens een krokodil gezien. Daar moet je niet te dicht bijkomen.

2022-10-10: Wel eens een krokodil gezien. Daar moet je niet te dicht bijkomen.

Job 40:20-41:25 notities Dorenbos bij in twee jaar de Bijbeldoor 6 oktober 2022

6 oktober [2]

40:20

Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken,
met een touw zijn tong neerdrukken?

40:27

Leg eens uw hand op hem,
denk aan de strijd – gij moet het maar niet weer doen.

40:28

Zie, de hoop hem te vermeesteren komt bedrogen uit;
reeds bij zijn aanblik wordt men neergeveld.

41:1

Niemand is zo vermetel, dat hij hem zou durven tergen;
wie is het dan, die voor Mij kan standhouden?

41:2

Wat onder de ganse hemel is, dat behoort Mij toe.

41:3

Ik wil niet zwijgen over zijn leden,
noch over zijn geweldige kracht en kunstige lichaamsbouw.

41:6

Zijn rug bestaat uit beschermende schilden,…

41:7

Zo dicht raakt het ene het andere,
dat de wind er niet tussen kan komen;…

41:13

In zijn nek zetelt kracht,
ontsteltenis springt voor hem uit.

41:24

Zijns gelijke is er op aarde niet,
een schepsel zonder vrees.

41:25

Op al wat hoog is, ziet hij neer,
hij is koning over alle trotse dieren.

Wie is het dan, die voor Mij kan standhouden? Wie zou Mij tegemoet treden, dien Ik ongedeerd zou laten? Wat onder de ganse wereld is, behoort Mij toe.

Wel eens een krokodil gezien. Daar moet je niet te dicht bijkomen. Dat is een machtig dier. Als hij in beweging komt, dan maak je wel dat je wegkomt. En een kracht die er in zijn staart zit. Het is een vervaarlijk dier. Je legt ook niet zo maar je hand op zijn kop. Het is een dier waar je ontzag voor hebt. Vers na vers wordt de Gods kracht en de grootsheid en de kleinheid van de mens be­schreven. Wat een scheppingskracht. Hoe is het mogelijk dat een mens zich daar tegen zou verheffen. Dat is niet mogelijk. Daar kijk je wel voor uit. Dat is voor iedereen duidelijk te begrijpen. Daar zal niemand zich tegen verzetten. Dat spreekt toch vanzelf. Wie daar een andere mening over denkt te hebben, die wordt voor gek verklaard. Neen dat is duidelijk. De krokodil is onneem­baar en je doet er goed aan om daar geen spelletjes mee te spelen. God kiest dit voorbeeld om de mens duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit.

Hij zegt dan ook in zeer directe vorm: “Wie is het dan, die voor Mij kan stand­houden?” “Wat onder ganse hemel is, dat behoort Mij toe.” Dus ook de kroko­dil behoort Hem toe. Hij is heerser over hemel en aarde. Hij zal niet dulden dat enig schepsel denkt over God te kunnen heersen. Als je al niet kunt heer­sen over de krokodil, denk je dan dat je over God zou kunnen heersen? Dat slaat toch helemaal nergens op. En zo gaat het verder. God verdedigt zich niet. God laat de vanzelfsprekendheid zien, dat het volkomen onzin is, wat Job en zijn vrienden trachten te beargumenteren. God is goed. God is groot. Daarom moet je je vertrouwen op Hem stellen. God beheerst het grote wereldgebeuren. En als je een poging doet om God te begrijpen, dan haal je zijn Almacht naar beneden. Dan torn je aan de grootheid van God. Dan kom je bedrogen uit. Pro­beer het maar niet, want je zult je deerlijk verwonden.

Want , Wie zou Mij tegemoet treden, die Ik ongedeerd zou laten?, zegt God. God laat niet met zich spotten. God is een heilig Almachtige God, die zijn eer niet laat roven door een domme mens, die denkt dat hij daartoe wel het lef kan hebben. Die komt van een koude kermis thuis. De krokodil is koning over alle trotse dieren. Iedereen gaat voor hem aan de kant. Pas op, daar komt de kroko­dil aan. Maak dat je wegkomt, want anders gaat het verkeert. Pas op!

Bedenk steeds, dat God de schepper is van hemel en aarde. Probeer niet om daar tussen te komen, want dan kom je verkeerd uit. God is goed. God is sterk. God is almachtig. Probeer niet met Hem te redetwisten. Erken zijn Almacht, zijn grootheid, zijn liefde en zijn recht over jou en de aarde. De Schepper is de pottenbakker en wij zijn het leem. Hij wil er de mooiste pot van maken, die je je kunt bedenken. Maar dan moeten we ons wel gewillig laten kneden, want anders gaat die pot zo maar stuk. We hebben die schat in aarden vaten, opdat we niet op onze kracht bogen, maar op de kracht van God. Job is een uitgele­zen voorbeeld om ons een toontje lager te doen zingen en ons op de toonhoog­te brengen van de almacht van God, waardoor we nog veel hoger worden opgetrokken dan we zelf ooit maar hebben kunnen dromen. Want we zijn met Christus opgewekt uit de doden en mogen de vergezichten van het komende koninkrijk van God zien.

Glorie voor zijn Naam.
Naar alle artikelen