2023-01-10:  Van Trump en van Moloch naar Abortus en profetie van de bovenste plank

2023-01-10:  Van Trump en van Moloch naar Abortus en profetie van de bovenste plank

 

Profetie van Moloch naar Abortus

Ons land heeft profeten nodig, zei ze zachtjes na afloop van het indrukwekkende home-coming concert najaar in het theater Tamboer in Hoogeveen, dat Ruud Dankelman van EVS en onze Brink TV opnam. Ze herkende ons en was blij verrast ons te groeten. Ik was er verlegen mee. Het eerste wat me te binnen schoot is wat Ezechiël voor profetische dingen moest doen van de HEERE God. Ik zie me dat nog niet doen. Of wel? Willy en ik weten heel zeker dat God ons heeft geroepen voor dit werk. Nu meer dan 25 jaar geleden. We zagen de video The Silent Scream, de Stille Schreeuw, en we wisten dat we de rest van ons leven ons zouden inzetten voor dat om leven schreeuwende, met de dood bedreigde, gemartelde, kindje in de moederschoot. En we ontdekten dat het inderdaad een profetische roeping is. Al doende zagen we hoe God profeten zond als het volk Israël zijn kinderen offerde aan de Moloch, voor eigen welvaart en afgodendienst. Zij waarschuwden en moesten bij de ingang van de tempel het oordeel aankondigen als ze zich niet bekeerden. Keer op keer.

Het aangekondigde oordeel uitgevoerd

En uiteindelijk wordt het aangekondigde oordeel uitgevoerd en gaat het uitverkoren volk in het uitverkoren land in ballingschap. Eerst het tien stammen rijk in 722 voor Christus en in 586 ook Juda, omdat ze geen lering hebben getrokken uit wat Israël is overkomen. We begrijpen steeds dieper dat als wij vandaag kinderen zelfs in de moederschoot offeren aan de afgod abortus, om ons eigen gemak, we het oordeel van God over ons halen.

Hoe durven we kinderen geboren aan het hart van God uit de veiligste plek op aarde, die Hij heeft bedacht, de moederschoot, te roven en te vermoorden? Wie heeft ooit zoiets bedacht? Ieder mens met gezond verstand kan bedenken dat dat het meest barbaarse is dat je kunt bedenken. Zou je dat een beest aandoen dan zouden Greenpeace, Wakker Dier, de hele milieubeweging, Animal Watch en de Dierenpartij in opstand komen. En terecht.

Roeping en verkiezing bevestigen

Profeet sta op! Blaas de bazuin! Joël 2. Hosea 4. Amos 3 enz. enz. En inderdaad we zijn Nieuw Testamentisch geroepen als profeet, priester en koning op te treden. We gingen met United Airlines van Schiphol naar Washington en Los Angeles. De security is dan heel streng. De veiligheids mensen stellen je vragen. Waar ga je naar toe. Waarvoor. Wie heeft je koffers ingepakt. Hebben anderen bij je koffer kunnen komen. Heb je nog spullen van een ander bij je. We kwamen door het verhoor heen, toen de veiligheidsman vroeg hoe het met Schreeuw om Leven ging. Hij stond geheel achter het werk en zei dat ons land een profeet nodig heeft die opstaat en ons terugroept. We wensten dat elkaar ook toe. Hij zelf was zendeling bij het Havenlicht. Een blijde ontmoeting van herkenning, bevestiging en oproep. Zou God ons wakker roepen om te beseffen dat we inderdaad in die profetische roeping moeten staan. Onze trouwtekst van nu meer dan 50 jaar geleden klinkt steeds krachtiger door in ons leven. Beijvert u daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dat doet, zult gij nimmer struikelen. 2 Petrus 1 vers 10. De Marienschwestern uit Darmstadt en Nijverdal hebben de tekst op de hun bekende wijze gekalligrafeerd die nu al jaren naast ons bed hangt. Dank U HEERE, dat U toen al ons en onze roeping op het oog had. U bent een God van planning en toekomst. U keek scherper vooruit dan wij.

In geloof geboren en geroepen

Maar nu we ook inmiddels een stuk kunnen terugkijken, zien we steeds duidelijker uw hand in de weg die U met ons gaat. En hoe zeker kunnen we zijn dat U die weg met ons voortgaat. HEERE, we staan open voor wat U met ons gaat doen. Wat een wonder van leiding was het dat U mij geboren liet worden in een godvrezend gezin. Volgens mij ben ik tot geloof gekomen in de wieg. Gelukkig kan ik geen verhaal vertellen hoe ik uit de goot gered ben. HEERE, zegen kinderen dat ze voor de goot beschermd mogen worden door ouders en mensen om hen heen die hen behoeden voor de demonische aanvallen. Absoluut uw leiding hoe U mijn weg van bankier naar EO directeur gebaand hebt. En wat een fantastische tijd. Achteraf profetisch. EO een onmogelijkheid in een seculariserend Nederland als Bijbelgetrouwe omroep, de grootste omroep worden. Heel eenvoudig Gods woord verkondigen. Niet links en niet rechts, maar luisteren naar de stem van God achter ons. Daar waren we vol van. We noemden de dingen bij de naam. Gewoon de geboden van God doen op alle terreinen van het leven. Die geboden zijn goed voor alle mensen, schijnheilige christenen en heidenen beide. De Bijbel als EO handboek. De groei was niet bij te houden. Alles wat we ondernamen gelukte. Zalen, hallen, jongeren, vrouwen, kinderdagen vol. Hoe zwaar de buitenwacht ook te keer ging. De vaart zat erin. Dat moet wel profetisch zijn. De boze ging tekeer en probeerde intern de boel te dwarsbomen. Is ook aardig gelukt. Duizenden leden verlieten de omroep en compromis werd een modewoord op ethisch terrein van seks, homo, evolutie en Bijbelvastheid. Vreemd om de wereld te willen bereiken door geen rekening te houden met de christenen zelf. Ik moet me bedwingen, of is het de hoogste tijd om ook profetisch over de omroep en de EO te spreken! De Bijbel als enige EO handboek

AD 2019: Profetische toekomst

Ik werd er sterk bij bepaald toen ds. Arie van der Veer, de voor vorige voorzitter van de EO en nu presentator van het succesvolle programma op zondagmorgen Nederland zingt mij steeds probeerde duidelijk te maken dat hij mij een profeet vond tijdens de opnamen van het programma. We waren in Den Haag het politieke centrum waar we vaak bidden en proclameren voor de politiek. We baden bij de twaalf stenen in een hoekje van het Binnenhof, waar we nu al weer jaren geleden met de gebedsleiders van Nederland baden en deze stenen als een soort gedenkaltaar daar in het geheim in een hoekje tegen de Ridderzaal hebben gemetseld. Elke keer als wij in Den Haag zijn bidden we op dit heilige plekje. Dus ook met ds. Van der Veer tijdens de opnamen voor Nederland zingt en nu ook weer op 18 december, de dag dat de Abortuswet in de Tweede Kamer werd aangenomen, met de groep met wie we rondom het monument van Willem van Oranje op het Plein in Den Haag ons Oranje Bijbel Lint hebben uitgerold en modelletjes van een kindje van tien weken hebben gelegd. Ja, ik moet toegeven dat dit ook wel profetisch is. We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. We leven in profetische tijden. We gaan nu al meer dan 30 jaar gebukt onder abortus. Een miljoen Nederlanders zijn vermoord in de moederschoot! Elke dag honderd meer. We gaan gebukt onder vrije drugs, vrije drank, vrije seks; homohuwelijk, abortus en euthanasie en gehandicapten moord. Nederland was een zendingsland, maar nu een land als Sodom en Gomorra. En is er niet geschreven dat het Sodom en Gomorra draaglijker zal zijn in de dag des oordeels… Inderdaad.

Halleluja hemelkoor: Jezus redt

Ik ben nu de profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël aan het lezen. Meer actuele Bijbelboeken kun je je niet bedenken. God roept op tot bekering. Hij kondigt het oordeel aan. Hij belooft het herstel van zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid. Vaak wordt er verwezen naar de Openbaring van Jezus aan Johannes, het laatste Bijbelboek. Een meer actueel en toekomstgericht Bijbelboek bestaat niet. De oproep tot bekering galmt door elk hoofdstuk heen. Het Halleluja hemelkoor van de engelen en de martelaren en allen die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen klinkt steeds harder omdat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nederdalen. Je wordt daar steeds enthousiaster van. Dat wil je toch niet missen. Dat wil je wel van de daken schreeuwen, proclameren: Jezus redt. Kies voor het Leven. Dat is je reinste profetie. Inderdaad HEERE, dank U wel: bekeer mij opdat ik mij bekere. We trekken profetisch het land in voor de Verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart 2019, waaruit ook vervolgens de 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen: Bid en Kies voor het Leven. Jezus redt. Vanaf 7 februari tot 20 maart 2019 roepen we een periode van gebed en vasten uit. En de laatste zondag voor de verkiezingen op 17 maart 2019.

Dag van Gebed en Verootmoediging

Moge op zaterdag 16 maart 2019 door alle kerken en christenen tot een dag van Gebed en Verootmoediging voor de nood in ons land worden bijeengeroepen. Moge de HEERE ons genadig zijn. HEERE, ontferm U over ons land en volk.

Drs. L.P. Dorenbos, 6 januari 2011/15/19  e-mail dorenbos@kiesdanhetleven.nl www.schreeuwomleven.nlwww.woonbijbel.nl  www.knierevolutie.nl www.brinktv.com

************************************************

Genesis 12:1-13:18 Marcus 3:13-35

Vanmorgen 6 januari 2017 Dagboek L.P. Dorenbos

Gebed doet wonderen op weg naar Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

HEERE, dank U wel. Wat een heerlijke zekerheid dat we uit genade met U mogen leven. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. HEERE, dank U wel. We hoeven het alleen maar te openen, te lezen en eruit te leven. Dank U wel. U bent in uw grote liefde naar mij toegekomen. U hebt mij getrokken met koorden van liefde. U hebt mij eerst liefgehad. Het is een wonder. Uw genade is mij genoeg. Dank U wel. U gaf uw leven voor mij. Niets kan mij dan scheiden van uw liefde. Romeinen 8. Hoe kan het ook anders. Aan het slot van de uitleg van Paulus in de hoofdstukken daarvoor. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dank U wel. Wat een hervorming. Wat een reformatie. We herdenken nu in 2017 het vijfhonderd jaar bestaan van de Reformatie van Luther in 1517. HEERE, vuur mij aan om uw woorden door te geven. HEERE dank U wel dat we uw woord mogen proclameren. Dank U wel dat U mij geroepen hebt om zondag in de gemeente van Johan Baan in Alblasserdam Rijnstraat 434 uw woord te delen. HEERE vul mij met uw Geest. Ik ben vol van uw woord over gebed. HEERE leer ons bidden. HEERE help ons met knierevolutie.nl ons zelf en ons land op te roepen tot gebed. Vooral nu ook voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in ons land op 15 maart 2017. Doe ons op de knieën gaan en onze schuld belijden. HEERE, doe ons land terugkeren naar U. Dank U dat er nog zovelen zijn die hun knieën voor Baäl niet gebogen hebben. Dank U wel. Met de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft U het zo gewerkt dat de stem van de SGP en ChristenUnie de kantelstem was om wetgeving in beide Kamers er door heen te krijgen. HEERE doe een wonder in ons land nu er zoveel verwarring en politieke onduidelijkheid is in ons land. Dank U wel dat U de bidders wakker roept. Glorie voor uw naam. Dank U voor de kersttoespraak van de koning. Zegen hem en zijn huis.

Dank ook wat er in Amerika gebeurd is. U hebt ingegrepen. Genoeg is genoeg. De nieuwe president TRUMP heeft zich laten omringen met bijbelgetrouwe pro life adviseurs met een vice-president Mike Pence een radicale pro life strijder. Wat een wonder. Zegen Trump ook in deze transitie in zijn persoonlijk leven. Dank U voor de radicale pro life overwinning in het Amerikaans Congres en de Senaat. Wat een ingrijpen van U. Dank U voor de trouwe bidders. Dank U dat U hebt voorkomen dat de radicale pro abortus Hillary Clinton het gewonnen heeft. Het is uw ingrijpen anders is het niet te verklaren. Dank U voor een enthousiaste Allan Parker met wie we een jaar geleden hartstochtelijk gebeden hebben veertien dagen 24 uur voor de Texas pro life zaak en het plotseling overlijden van pro life Supreme Court justice Scalia. Een land werd bedekt onder gebeden via internet. HEERE doe ons ook bidden via internet in ons land voor de verkiezingen 15 maart. HEERE, U kunt wonderen werken. Als mijn volk zich bekeert en bidt dan zult U horen. Daar staat uw woord vol van. HEERE, help ons dat te doen. We danken U voor Ben en Desiré Hoetmer en de hele CFT Kwa Sisa Bantu opwekkings beweging die geleerd heeft wat het geheim en de praktijk van opwekking is tot op vandaag toe. Wat een genade dat Ben met zijn bedrijf alles in huis heeft om een internet gebeds explosie tot stand te brengen. Help Daniël en mij om het tot stand te brengen. Dank U voor de site KnieRevolutie.nl HEERE, help ons om dicht bij U te leven. Wil ons naar lichaam ziel en geest bewaren. Doe ons wonen in uw woord. Doe ons de juiste prioriteiten stellen elke dag om niet te verslappen in woord en gebed. Dank U voor de site www.woonbijbel.nl We loven en we prijzen U. We zien uit wat U gaat doen. HEERE doe ons opstaan. Dank U wel voor uw grote genade en liefde. U kunt de harten van koningen en hooggeplaatsten neigen als waterbeken en hen leiden daar waar U wilt. Daarom zijn wij geroepen om te bidden voor koningen en hooggeplaatsten en voor alle mensen door Paulus in 1 Timotheüs 2:1-8.

Zie onderstaande mail van onze vriend Allan Parker, van Justice Foundation en Operation Outcry uit Amerika die op gebed naar New York reisde naar de Trumptower waar hij op wonderlijke wijze in contact kwam met het transition team. We zullen samen met hem en zijn team van 25-28 januari optrekken in Washington DC tijdens en rond de March for Life en verder overleggen over ons project: Abortion is a crime against humanity.

************************************************

Van: Allan Parker <parker4justice@gmail.com>

Thank you. Prayers answered.    I received royal favor and met with the transition team twice.  Met exactly the key person who was deeply receptive and supportive of our work. God told me to go and I went.  Powerful doors opened.  Key material and ideas about meeting with post abortive women given to key person who was anointed by God and past experience to receive it. 

I even went through the residential tower which after I got to the top they said how did you get in here. That's highly unusual.  That's where three levels of security told  me to go. And my dream last year from the Lord told me I would go through his apartment which I did partly by going through and up through the apartment building he lives in into the transition office.

Amazing.   Thank you thank you.  The Command to go came while we were praying.  Left materials on how Trump should meet with post abortive "wailing women" with Kelly Ann Conways staffer.  Later found out that Cyndi Collins had given her testimony with others at a Susan B Anthony meeting and they met each other.

Divine connections.

Keep praying it in.  Lord we praise and glorify you.  You open doors no man can shut.

Allan Parker

************************************************

1 Timotheüs 2:1-8 (SV)

1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;

2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.

 

Spreuken 21:1-3 (HSV)

1 Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken,
 Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.

2 Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen,
maar de HEERE toetst de harten.

3 Gerechtigheid en recht te doen
is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.

************************************************

Vandaag 6 januari 2021 Dagboek L.P. Dorenbos

De geschiedenis en de Bijbel staan vol van ondergang als gevolg van zonden maar ook opwekkingen op grond van terugkeer

Culturele strijd in Amerika rond verkiezingen 

HEERE, dank U wel. U hebt het grote wereldgebeuren in uw hand. Ook het kleine wereldgebeuren. U hebt mijn en ons leven in uw hand. HEERE, help ons te schuilen in de schuilplaats van de aller.hoogste. En te vernachten onder de schaduw van uw vleugelen.  Zoals U mij wilt vergaderen als kuikens onder uw vleugelen. Zoals U ook zegt als U moet constateren dat uw uitverkoren volk niet wilde schuilen. HEERE ze hebben U gekruisigd, maar U hebt uw leven gegeven als verzoening van onze zonden. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. HEERE wat een onvoorstelbare liefde. HEERE wat kleeft en vreet de zonde aan ons. Het is enkel uw genade. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet vernield, niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw o HEERE. Wat denken we wel dat we ook maar één el aan onze verkiezing kunnen toevoegen. Wij nemen U niet aan, maar U neemt ons aan. U hebt ons eerst liefgehad. U hebt U aan ons geopenbaard. U roept ons. Het is niet onze verdienste maar uw ondoorgrondelijke genade. HEERE, als U uw leven voor ons gegeven hebt, wat kan ons dan nog scheiden van uw liefde. Niets dus, zelfs de dood niet. Er kan ons van alles overkomen, maar U blijft dicht bij ons. U bidt zelf voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, omdat we niet weten wat we naar behoren moeten bidden. Al ons heil komt van U. HEERE, dank U wel dat U vol genade en barmhartigheid en goedertierenheid bent.

Open onze ogen voor de gigantische culturele strijd die gaande is in Amerika

Open onze ogen voor de gigantische culturele strijd die gaande is in Amerika. Overduidelijk is dat gigantisch gefraudeeerd is bij de presidentsverkiezingen 3 november in Amerika. President Trump heeft overduidelijk gewonnen. de democraten hebben alles gedaan als hun laatste troef in de hand om de verkiezingen te stelen. Pillar of Fire heeft ons een dienst bewezen om op hun gebedsavond deze dinsdag 5 januari ’21 uitgebreid te informeren.(zie ook bijlage met fraude overzicht. Zie ook bijlage die ik van NEWSMAXX heb gehaald met de tekst van President Trump. Nu zijn de stembureaus aan het sluiten van de herverkiezing in Georgia voor de twee Senaatsleden. De uitslag is bepalend wie de meerderheid heeft de komende twee jaar in de Senaat. Gaan de republikeinen verder met de meerderheid of worden het de democraten. Belangrijk voor de alle plannen voor een president. Morgen is de cruciale dag als in Washington volgens het Amerikaanse verkiezingssysteem aan de hand van de gekozen kiesmannen per staat bepaald wordt wie president wordt. een aantal senatoren en leden van het congres hebben bezwaar aangetekend in verband met de fraude. Het kan zijn dat daar nog grote wijzigingen komen, alhoewel de democraten alles zullen doen om dat te voorkomen. DE uitkomst in Gorgia vandaag en de gang van zaken morgen zijn cruciaal voor de toekomst van Amerika.

Er is een enorme culturele strijd gaande in Amerika maar ook in ons land met de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer 17 maart.

De belangrijkste discriminatie die heerst is dat het ongewenste ongeboren kind mag worden gedood

De universele waarden en normen zoals die in de EVRM 10 december 1948 zijn vastgelegd en grotendeels overeenkomen met de universele waarden en normen van de Bijbel zijn steeds meer geërodeerd. De belangrijkste discriminatie die heerst is dat het ongewenste ongeboren kind mag worden gedood. In bijna alle landen van de wereld zijn Wetten voor de afbreking van zwangerschappen aangenomen. De grondwetten zeggen nog wel dat iedereen recht heeft op de bescherming van het leven en de wetboeken van strafrecht bevestigen dat niemand gedood mag worden, maar de niet gewenste ongewenste ongeboren kinderen worden daarvan via een onmogelijke juridische constructie van uitgezonderd. Dit is de doodsteek voor de democratie en brengt elke samenleving op het hellend vlak van wetteloosheid, anarchie en geweld. God zegt dat wie onschuldig bloed vergiet diens bloed vergoten zal worden. Ieder weldenkend mens en zeker jurist beseft dat je ongeboren medemensen niet kunt en mag uitsluiten van het recht op de bescherming van het leven. Het was heel bijzonder dat in Amerika in de strijd voor het leven sinds de aanname van abortus in het Hoge Gerechtshof (de Supreme Court) 22 januari 1973 in een voortdurende strijd nu meer dan 50 % pro life is. Met de onverwachte verkiezing van president Trump in 2016 heeft hij op actieve wijze zijn pro life verkiezingsbeloften gehouden. Tot groot verdriet en ergernis van de Democraten die sinds zijn verkiezing alles in het werk gesteld hebben om hem zelfs via een impeachment, afzettingsprocedure weg te krijgen. De laatste troef die ze hadden was om verkiezingen van 2020 met een lawine van schriftelijke stemmen te 'stelen'. 70 % van de republikeinen en 30% van de democraten gelooft dat er fraude in het spel is. Rechters en democraten en de liberal media wensen er geen aandacht aan te besteden. De extreem linkse abortus Biden noemt zich President Elect en stoomt en drukt door om 20 januari geïnaugureerd te worden. Er is sprake van een culturele oorlog. Niet alleen in Amerika maar ook in de meeste westerse landen van de wereld. Helaas is er in sterke mate sprake van secularisatie in vele kerken. Opnieuw als abortus steeds meer een gepasseerd station is veer stoords meer christenen staat de poort open voor steeds meer niet bijbels geaccepteerde gender en andere praktijken. Alleen de handhaving van en terugkeer naar de (Bijbelse) universele waarden en normen garandeert de basis van de democratische uitgangspunten. Dat betekent op opwekking gerichte initiatieven vanuit verootmoediging en schuldbelijdenis op de knieën van volhardende christenen die moedig met open Bijbel elkaar en de samenleving in liefde benaderen. De geschiedenis en de Bijbel staan vol van ondergang als gevolg van zonden maar ook opwekkingen op grond van terugkeer vaak als gevolg van één enkeling of een groep.        

Documentation: Voter Fraud US Presidents election November 3 2020

‘Theft By A Thousand Cuts’ Report Conclusive On Election Fraud, Slams Media Cover Up – White House Advisor Peter Navarro

https://thenationalpulse.com/news/navarro-report-conclusive-slams-media/

Christian organizations on election fraud:

Heritage Foundation on Voter Fraud:  https://www.heritage.org/voterfraud

Every Legal Vote - https://everylegalvote.com/country

Economic War room: https://www.economicwarroom.com/latest

Videos:

Kevin Freeman insightful election interviews
https://xotv.me/channels/233-economic-war-room/vod_videos/5803-election-fraud-truth-summit-ep-117

Kevin Freeman’s latest “Here is the evidence” of Election 2020 - https://youtu.be/3tn7cTFSIJE

Kevin Freeman interview of Russ Ramsland the author of the Antrim Report tried to warn the government but they didn't listen - Video link

 

************************************************

Willy en Bert, oprichters Stichting  Schreeuw om Leven en Kies dan het Leven

Wij lezen vandaag Genesis 10:1-11:32 Marcus 3:1-12

www.woonbijbel.nl
www.kiesdanhetleven.nl

dorenbos@kiesdanhetleven.nl

 
Naar alle artikelen