2020-07-13  Afschaffing van de slavernij in Suriname  1 juli 1863 en anti-discriminatie en racisme nu

2020-07-13 Afschaffing van de slavernij in Suriname 1 juli 1863 en anti-discriminatie en racisme nu

Foto: Slavernij Monument in Amsterdam

Bijbelplan Dagboek L.P. Dorenbos even 3e kwartaal 2020 www.kiesdanhetleven.nl

1 juli 2020

Afschaffing van de slavernij in Suriname  1 juli 1863
en anti-discriminatie en racisme nu


Toen de slavernij in Suriname op 1 juli 1863 werd afgeschaft stroomde de Grote Stadskerk van de Evangelische Broeder Gemeente (de Hernhutters) in Paramaribo vol om God te danken voor de afschaffing, vertelde Paul Doth senior één van de voormannen van de Hernhutters in Suriname. Zijn overgrootvader was een gewezen tot slaaf gemaakte en zijn vader was getrouwd met een Hernhutter zendelinge uit Duitsland. De Hernhutters waren naar Suriname gekomen om op de plantages de slaven het evangelie te brengen. De geschiedenis van de slavernij is een zwarte bladzij in de geschiedenis van Nederland, dat zelf vele plantages had met vele tot slaaf gemaakt. Nederland speelde als zeevarende natie met Engeland ook een dominante rol in het transport van de slaven uit Afrika naar Amerika en Suriname. De West Indische Compagnie heeft er schatten aan verdiend.
We bezochten samen met Paul en Coby Doth een tentoonstelling over slavernij in het Zeeuws Museum in Middelburg We zagen hoe zij diep onder de indruk waren, om te zien hoe zijn voorouders behandeld en mishandeld werden op de plantages en hoe men in Nederland deze onderdrukking van de slaven goedpraatte. Het prachtige stadhuis van Middelburg en de protserige patriciërs huizen in Veere zijn evenzo herinneringen aan de kapitalen die over de hoofden van de tot slaaf gemaakt, werden verdiend.

Toen wij samen met onze gebedsgroep waaraan Paul ook deelnam op het Paleis Noordeinde  in Den Haag de handgeschreven Bijbel vanuit onze Stichting Schreeuw om Leven aanboden aan de secretaris van onze aanstaande Koning  Willem Alexander en Koningin Maximá, had hij nogal wat  twijfels of hij wel mee kon gaan. Het koninklijk huis en de Nederlandse regering hadden immers nog nooit hun schuld beleden voor de slavernij. Het is nu weer 1 juli geweest en nog moet breed gediscussieerd worden of en hoe deze schuldbekentenis vorm gegeven moet worden. De ChristenUnie en D66 deden vlak voor dit zomerreces nog een poging in het racisme debat, maar hun poging faalde omdat in Amerika een anti racisme explosie losbarstte en onze minister president bang was dat dat tot escalatie zou leiden nu ook in ons land demonstraties plaatsvonden.
 
Na de wrede nekmoord op de zwarte George Floyd door een blanke politieagent in Minneapolis, braken overal in Amerika protesten uit met veelal een opstandig karakter. Er waren vele vernielingen die aangegrepen werden in de aanloop naar de Amerikaanse President verkiezingen op 3 november 2020 de agressieve tegenstellingen tussen de Democraten en de Republikeinen aan te wakkeren. Sinds de voor de Democraten onverwachte verkiezing van de Republikein Trump in 2016 rusten de Democraten niet om op allerlei manieren de door hen gehate Trump ten val te brengen. Deze interne strijd wordt aangegrepen om de op waarden en normen gebaseerd ‘Declaration of Independence’ (de Amerikaanse grondwet) af te schaffen en in te ruilen voor die van de New World Order van seculiere snit, waarin voor God en de Bijbel als basis voor land en volk geen plaats meer is. Kortom er is dus sprake van een geestelijke burgeroorlog. Een strijd om de geest(en).

En dat in een wereld die zich uitput om elke vorm van discriminatie uit te sluiten. De  strijd om de afschaffing van de slavernij en later de Holocaust hebben geleid tot de Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948. Vastgelegd werd dat alle mensen recht hebben op de bescherming van hun leven, zonder welke vorm van discriminatie dan ook. In de strijd om dat leven kwam daarna echter al snel de gedachte op, dat het recht op leven van de ongeboren medemens exclusief in handen ligt van de moeder die het kind draagt. Deze opvatting, aangewakkerd door het feministisch zogenaamd emancipatorisch denken, probeert het anti discriminatie principe niet van toepassing te doen zijn op de ongeboren medemens. Niemand ontkend echter meer dat het ongeboren leven leven is en beschermwaardig is. De tegenstelling tussen pro life en pro abortus heeft grote emotionele proporties aangenomen Het zal dus nog wel even duren tot het rationeel denken weer de overhand krijgt om een einde te kunnen maken aan deze flagrante schending van het anti discriminatie principe De strijd vóór het leven moet dus onverminderd doorgaan

De uitbarsting van de antidiscriminatie racisme explosie in Amerika roept terecht ook de vraag op hoe het is gesteld met de uitkomst van de droom van Marten Luther King; ‘I have a dream’. De Civil Rights Act van 1964 was een grote vooruitgang, maar de discriminatie in vele aspecten is nog steeds aanwezig. Met de afschaffing van de slavernij is de strijd om gelijkheid niet uit gestreden. Moge de huidige uitbarsting niet worden gekaapt door de ideologische Black Live Matters beweging die sociologisch marxistische trekken heeft en meehelpt aan de om turning van het beleid van de regering Trump dat juist gericht is op de bescherming van al het leven ook ongeboren  en het bevorderen van gelijke rechten voor alle burgers van Amerika. Moge de in meerderheid christelijke pro life stem in Amerika opstaan om in verootmoediging en gebed en vreedzame actie Moge onder Gods leiding Amerika beschermd en behoed worden voor een (geestelijke) burgeroorlog  Dat zou de ondergang zijn van een door God gezegende democratie. Het is evident dat alleen de handhaving van de universele waarden en normen kan leiden tot handhaving van law and order.

Overal waar deze universele waarheden worden gehandhaafd of ingevoerd zien we vrede en vooruitgang bloeien. De grootste aantasting hiervan is het wreed doden van weerloze ongeboren medeburgers door abortus (
www.numberofabortions .com) In de Bijbel zegt God in Genesis ^:9 dat ieder die betrokken is bij het vergieten van onschuldig bloed, diens bloed gewroken  zal worden. Achter alle ellende en oorlog en rampen van vandaag gaat deze hardnekkige zonde schuil die zal leiden tot ontknoping als God daaraan een einde maakt en zijn paradijs zal herstellen van eeuwige vrede, veiligheid en harmonie. Een ieder doet er goed aan om de Bijbel als historisch geloofs en ‘dag’boek als uitgangspunt te nemen om te ontdekken dat deze werkelijkheid het verleden, heden en ook de toekomst zal bepalen. Moge een nieuwe Martin Luther King opstaan die krachtig, maar geweldloos, opkomt voor civil rights voor iedereen. Moge een TRUMP die in 2016 als door een wonder geroepen en de verkiezingen gewonnen heeft opnieuw met de verkiezingen 3 november aanstaande de kans krijgen om in Martin Luther Kings voetspoor deze strijd voort te zetten.

Iedereen kent de uitdrukking: ’wat jij niet wilt dat jou geschiedt doe dat ook een ander niet: ’Heb God lief, die jou liefheeft en van daar je liefde voor de naaste. Moeilijk is het niet, want we krijgen de kracht om de strijd in ons hart tussen goed en kwaad met Gods hulp door geloof en door genade te winnen.(2 Kronieken 16:9) De Bijbel en de geschiedenis laten steeds weer zien, dat telkens wanneer je in die kracht opstaat, God wonderen werkt waar je zelf en de wereld verbaasd van staan. Amerika gaat 3 november naar de stembus voor de president verkiezingen. In Nederland  gaan we 17 maart 2021 naar de stembus  voor de Tweede Kamer verkiezingen.
‘Kies dan het Leven opdat je leeft’ (Deuteronomium 30:10-20)

Drs. L.P. Dorenbos,
oprichter Stichting Schreeuw om Leven
e-mail
dorenbos@kiesdanhetleven.nl
www.kiesdanhetleven.nl
Hilversum - mobiel: 06 51199125

 
Naar alle artikelen