2022-01-10: Samen aan de slag

2022-01-10: Samen aan de slag

Dank U voor uw oneindige mogelijkheden

HEERE, mijn verlangen is dat U ons een geweldig creatieve gedachte geeft om uw woord via de social media op een explosieve wijze te verspreiden. Dank U wel dat U zoveel onvoorstelbare mogelijkheden geeft om het woord van U bekend te maken. U roept ons op om uw woord te proclameren. Verkondig het, dring er op aan, gelegen en ongelegen. Dank U wel. Het is fantastisch om uw woord via de nieuwe social media te verspreiden. Geef ons een actie en mediagerichte aanpak om dat te doen. We danken U dat het niets meer kost om uw woord via de media te verspreiden. Actie en media gericht. HEERE, wat een mogelijkheden. HEERE, U hebt ons geroepen om actie en mediagericht voor het leven te kiezen. U zegt kies dan het leven opdat gij leeft. En dat willen we alle mensen toeroepen. U ging velden en wegen langs om overal de komst van uw Koninkrijk aan te kondigen. Nog een korte tijd en het Koninkrijk der hemelen is aangebroken. Bekeert U. Dat was de boodschap. De profetische boodschap. Dat hadden de profeten door de eeuwen heen aangekondigd. En toen bent U gekomen. En U hebt gezegd dat U net zo terug zou komen als U gegaan bent. Glorie voor uw naam. We leven dus in de verwachting van de wederkomst van U. Dank U wel. Daarom gaan wij de wereld rond om overal aan te kondigen het aangename jaar des HEEREN. Dank U wel. Glorie voor uw naam. HEERE doe ons uw kracht ervaren uitgestort in onze zwakheid. Doe ons het leven proclameren. Dank U wel. Doe ons moed vatten om overal opnieuw uw naam groot te maken. Nieuwe wegen in te slaan. Wij danken U dat we anderen mogen motiveren. Bemoedigen. Vermanen, vertroosten. En op de bres te staan. We loven en we prijzen U. Doe mij, ons, opstaan. Geef ons uw creativiteit. Doe ons in uw naam gaan. Maak ons sterk en moedig. Doe ons de afgoden verbranden. Doe ons de Moloch Abortus offers uit ons land bannen. Doe ons niet rusten voordat uw naam overwint. Dank U wel. Het geeft geen pas dat we kinderen uit de moederschoot roven. Maak ons veel krachtiger in het proclameren van die leugen. Dank U wel dat U de Schepper bent. Dank U wel dat U ons oproept om het vergieten van onschuldig bloed te stoppen. Dat is evangelieverkondiging. Hoe kunnen we leven in een wereld waar kinderen uit de moederschoot gerukt worden. Doe ons creatief aan de slag gaan. Dank U wel voor de wereldwijde pro life beweging. Doe ons nieuwe wegen inslaan. Dank U wel voor zoveel zegen. Dank U wel dat wij zoveel mensen om ons heen hebben. Geef hen ook creativiteit en moed om met kracht uw evangelie te verkondigen. Dank U wel voor zoveel geloof in ons land. We loven en we prijzen U. Dank U wel dat uw genade mij genoeg is. Dank U wel dat U bij machte bent veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Glorie voor uw naam. We loven en we prijzen U. Wij zijn bereid en staan open voor wat U ons als nieuwe ideeën en mogelijkheden geeft. Wilt U ook een nieuwe generatie klaar maken om op te staan voor het leven. Dank U wel. We dragen allen om ons heen aan U op. Wil hen allemaal nieuwe gedachten van U geven. Dank U wel. Wat een zegen dat alle kracht en wijsheid van U komt. U bent niet veranderd, U bent dezelfde. Dank U wel. We loven en we prijzen U. Uw dienstknecht hoort. Amen

Numeri 17:1-13 2 Johannes 1-13
Naar alle artikelen