2023-05-17: Jeremia De profeet van de ballingschap.

2023-05-17: Jeremia De profeet van de ballingschap.

Jeremia. De profeet van de ballingschap. 

 Eer Ik u vormde in de baarmoeder heb Ik u gekend. God kent de mensen al voor dat ze geboren zijn. Hij roept ze. Ze worden uit Hem geboren. God schept het leven en wij komen daar dus niet aan. Het snijdt me door de ziel als ik aan God denk en dan aan abortus. Dat kan toch helemaal niet. Wie haalt het in z’n hoofd om een kind, door God geschapen, onder het hart van de moeder weg te halen. Vreselijk! Als je daar aan denkt en je denkt dan aan God, dan kan het toch niet anders dan dat God gekrenkt, verdrietig, boos en verontwaardigd is. Wat denken de mensen wel. Hij is hun Schepper. En zij rukken zijn kinderen uit de baarmoeder weg. Dat kan toch niet! Dat kan toch niet! Dat kan toch niet! We moeten dan ook niet vreemd opkijken als de oordelen van God komen.

God heeft de wereld lief. Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon gegeven. Maar als we zijn liefde, die al begint in de moederschoot, afwijzen, dan moeten we niet opkijken als de rampen over de wereld rollen. Er zijn nu 50 miljoen abortus­sen per jaar. Wat wil je dan? Dan heerst er toch een wereldoorlog in de moe­derschoot, zoals moeder Theresa zei. We moeten ons met alle kracht inzetten tegen abortus. Wie haalt het in z’n hoofd om een kindje uit de moederschoot te rukken? Dat slaat toch nergens op. Dat doen zelfs de dieren niet. Je bent beter af als je een dier bent. We moeten ons daar radicaal tegen verzetten. Het niet dulden.
 
God is duidelijk in de roeping van Jeremia. Kom niet aan de kinderen! Want wie vermoord je met abortus? Het zou een profeet kunnen zijn. Je kapt een door God gegeven mogelijkheid af. Vreselijk! God roept. En dan rheb je te gehoorzamen. Ik ben jong en kan niet spreken. Maar God raakt Jeremia aan en hij spreekt. Het zijn de woorden van God, die je moet spreken en niet je eigen woorden. Het is niet nodig dat je goed kunt spreken. Je hoeft alleen maar door te geven wat God zegt. Daar gaat het om.

En wat voor opdracht krijgt hij: Ik stel u heden over de volken en de konink­rijken. Wat? Over volken en koninkrijken? Dat is nogal wat. Een mens als Jeremia over volken en koninkrijken? Ja, dat staat er. God denkt groot. Hij denkt in begrippen van zijn Koninkrijk. God denkt niet klein. Met God spring je over muren. Dan moet je niet te benauwd denken.

Dan ziet Jeremia een amandeltwijg: Ik waak over mijn Woord, zegt de HERE. Wees maar niet bang! De mensen kunnen het woord verkrachten en er tegen tekeergaan. Maar God waakt Zelf over zijn Woord. Daar gaat het om.

Wat zie je, Jeremia? Een kokende pot? Het gevaar komt van het Noorden. Daar zullen de legers losbarsten en aanvallen. Want de zonde is tot aan de he­mel gestegen. Israël is andere goden nagelopen en is al in ballingschap, maar Juda heeft niets geleerd. En nu is het ook afgelopen. Als je ongehoorzaam bent en je gaat willens en wetens tegen God in, dan moet je ook niet vreemd opkijken als je gestraft wordt. Die waarschuwing mogen wij ook in onze zak steken.

Dat is profetie. Het volk oproepen tot bekering. Maar daar zijn ze niet van ge­diend. Dan gaan ze tegen je tekeer. Dan willen ze niet naar je luisteren. Dan zullen ze je tegenspreken. En kwaad van je spreken Maar daar moet je je niets van aantrekken. Want je spreekt niet je eigen woorden. Je spreekt de woorden van God. Ze kunnen van alles tegen je proberen. Maar Ik ben met je, zegt God. Vrees niet! Ze kunnen niets tegen je doen. Glorie voor zijn Naam! Wat een evangelie. Daar kunnen we weer mee vooruit.

We zijn al voor de moederschoot door God uitgekozen om nu te leven met de talenten die Hij ons geeft. We zijn geboren om voor Hem te leven in blijd­schap en eeuwige verwachting. De vijanden kunnen proberen ons uit ons evenwicht te halen maar dat zal niet gelukken want we zijn in Hem geborgen. En Hij waakt Zelf over zijn Woord. Dus wij hoeven alleen maar te gehoorza­men en het uit te dragen in ons eigen leven en het leven van onze kinderen en familie. Wat een ontspanning. Het Woord staat er. We kunnen het lezen en indrinken. Het is waar. Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid wordt gegrondvest. Glorie voor zijn Naam! Er is geen veiliger schuilplaats dan bij Jezus. Dicht bij Hem blijven in de storm van de tijd. Dank U, HERE!

 Naar alle artikelen