2023-02-26: Hoe houd ik mijn dorp schoon?

2023-02-26: Hoe houd ik mijn dorp schoon?

De Godsspraak over Duma

Jesaja 17:1-18:7 1 Corinthiërs 10:23-11:16

Men roept tot mij uit Seïr: Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zegt: Morgen komt, maar ook de nacht; als gij vragen wilt, vraagt, komt dan terug (Jesaja 21:11,12)

Geschreeuw en gekrijs verstomden in de vlammende vuurzee. Water uit de Wallen probeerde te redden wat er te redden was. Maar de eeuwenoude gevelsteen “God is mijn burcht”, van het brandende historische grachtenpand viel reddeloos naar beneden. De hoerenhokken deuren zaten genadeloos op slot. Ze stierven als ratten in de val. Een troosteloze ruïne bleef achter in dit zoveelste porno pand van zwarte Joop, de Joodse man, die met Casa Rossa fortuin maakte door de vrouwen en meisjes als slavinnen te ronselen en ze genadeloos achter slot en grendel uit te laten buiten door de ladingen vieze mannen die de door God geschapen liefde zonder blikken en blozen, open en bloot op de daartoe door de overheid ingerichte sekswallen voor geld verkwanselden. Om 's avonds bij moederlief thuis te komen om voor vrouw en kinderen de nette vader uit te hangen en nog na te ‘genieten’ op zijn i-phone of i-pad.

Ze riep: Ik heb een vis! Even later zat een nette Katwijkse christelijke ouderling snikkend in onze Bijbelmarathon nazorgkeet op de Dam. Ze had hem onderschept op weg naar de hoeren. Ze trok hem aan de jas en wees bestraffend richting Centraal Station en zei gebiedend: en nu naar huis. Met de staart tussen de benen droop hij af. ‘Vorige week was ik nog heroïnehoer maar Jezus heeft mij visser van mensen gemaakt’ en ze verdween mager als een lat en met haar verweerd gezicht, mij verbaasd verblijd achterlatend. Gods woord keert dus inderdaad nooit ledig terug. God roept u; Jesus loves you. Wat een Omkeer project.

De muur van het naastgelegen hoerenpand stond op instorten en met man en macht werd het natgespoten om het te redden. Als door een wonder bleef het naastgelegen pand nummer 100 staan. Een bolwerk van liefde waar jaar in jaar uit de slachtoffers van deze misdadige demonische porno criminaliteit worden opgevangen, hoe diep ze ook gevallen zijn. En terwijl de lanterfantende, brallende, op zoek naar een van de voor de rode ramen geëtaleerd hoertjes in vele talen langs trekken klinken daar jaar in jaar uit elke avond om 8 uur de gebeden en de liederen vanuit de kapel in de kelder waar de trouwe gezellen van de Oudezijds leefgemeenschap de kaarsen hebben ontstoken om God te blijven zoeken in deze door de demonen bezette gebieden. Het middelpunt waar het woord open ligt is het centrum van de rimpeling in water geplaveide steentjes als het ware verbeeldend hoe het Woord als een olievlek uitwaaiert zelfs door de muren heen over heel het Wallengebied. Want God is toch sterker.

En hoe verder je hier graaft in dit Wallengebied hoe meer je ontdekt dat al eeuwen en eeuwen lang mensen God hebben gezocht in kapellen en kelders en kerken die hier steeds meer worden ontdekt. God is getrouw. Geen wonder dat het water van de Jordaan in deze gebedsruimte hier dag en nacht stroomt en ook hier mensen gedoopt worden die van de dood naar het leven getrokken zijn. Er is hoop. Jezus blijft de vriend van hoeren en tollenaars. En wie zonder zonde is werpe de eerste steen. En wie een vrouw aanziet om haar te begeren pleegt echtbreuk.

Heer, ontferm U over ons. Zwarte Joop, toch aangedaan, liet op de laats van zijn afgebrande hoerenpand in overleg met de buurman van nummer 100, huur appartementen voor onbemiddelden herbouwen, het mocht nooit meer een hoerentent worden. En op het kleine monument ervoor prijkt de profetische tekst: Wachter wat is er van de nacht? Uit Jesaja 21:11 en 12: morgen komt. De Godsspraak over Duma: “Men roept tot mij uit Seïr: Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zegt: Morgen komt, maar ook de nacht; als gij vragen wilt, vraagt, komt dan terug”.

Een porno-explosie teistert de wereld. Tot in de verste uithoeken tiert de seksgodin welig. Je hebt tegenwoordig je bordeel op zak. De nieuwe media, de sociale media zijn lusthoven waar men zich ongestraft, ongecontroleerd, onbeschaamd te buiten kan gaan. En hoe je ook je best doet kuis te blijven het pornovirus weet je overal te vinden. Je kunt je hoofd niet buiten de deur steken of er hangt wel weer een of ander sensueel, prikkelend billboard om de mannen te verleiden en de vrouwen de seksstuipen op het lijf te jagen. Wat moeten de lingerie billboards midden in de winter langs de straten. Wat heeft een gestripte, geflipte vrouw te maken op een motorkap. En de recente Playboy billboards maken het nog erger. Met je i-pod Q code op het billboard geklikt zit je midden in de playboy porno. Creatieve vunzigheid. Je schaamt je toch je ogen uit je hoofd. Maar niets daarvan. De gesel van de vrije seksualiteit in alle rangen en standen heerst in politiek Den Haag en in de demonen hallen van de internationale organen als de VN in New York waar niet alleen de aanval op het ongeboren leven met een agressie doorgaat, maar tegenwoordig ook vrije seksualiteit als een kinderrecht wordt gepromoot.

We moeten dan ook niet opkijken dat jonge kinderen op steeds jongere leeftijd zich te buiten gaan. Voordat ze kunnen lezen hebben ze alles al langs zien komen op de tv hoerenbuizen in hun huizen of op hun persoonlijke smartphone. Een eigen smartphone is het meest gegeven verjaardags- sinterklaas- en kerstcadeau. En net lopende kinderen zitten ook al te vegen over het scherm als ze een ander programma willen zien. En van wat er op Facebook en you tube passeert word je ook niet vrolijk. Natuurlijk doet het ons schijnheilig niets. Het moet allemaal kunnen. Dat is onze verworven vrijheid van meningsuiting. Maar we weigeren te leren dat culturen aan porno en seks zijn ten onder gegaan. En we zijn al aardig op weg in ons land, de perverse westerse samenlevingen maar ook in ontwikkelingslanden waar onze bevolkingsvermindering politiek de meisjes populatie minimaliseert en de jongens seksueel verdoemt naar homorelatie bij gebrek aan meisjes. En bij de Reclame Code Commissie kom je ook niet verder dan dat men opschuift naar wat de samenleving accepteert.

We voerden actie tegen de 06 advertenties in de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Tegenwoordig 09. We waren welkom bij de Raad van Bestuur voor een gesprek. En terwijl we een vliegtuigje met de sleep: Telegraaf: Pornografisch Gebied lieten rondvliegen rond hun Amsterdamse kantoortoren, was hun grootste verbazing was dat ze bij de Telegraaf eigenlijk nooit een klacht hoorden over deze advertenties, terwijl ze wisten dat de Telegraaf stukgelezen wordt in zwart Nederland, zoals ze de zwarte kousen christenen noemden.

We voerden ook actie tegen de porno telefoonnummers katernen achter in de telefoonboeken. Je kon ze er met kartelrand zo uitscheuren en in je nachtkastje leggen! Ook daar werden we gastvrij door de voorzitter van de KPN Raad van het Bestuur de heer Dik ontvangen, en ook daar kreeg men nauwelijks een klacht terwijl elk jaar miljoenen telefoonboeken worden verspreid. We vroegen mensen de katernen uit te scheuren en op te sturen. Wij brachten dozen vol met daarop Pornografisch afval naar het hoofdkantoor in Den Haag. De derde keer kwam de secretaris van de Raad van Bestuur naar beneden met een telefoonboek onder zijn arm en feliciteerde ons met ons succes want vanaf de nieuwe lichting boeken was men gestopt met deze 06 porno katernen.

En we zullen ook opnieuw bij de Reclamecodecommissie blijven reclameren. We moeten toch onze kinderen porno veilig over straat kunnen laten gaan. We gaan met de Playboy billboards weer naar de commissie. We zullen actief blijven oproepen en voorlichten en willen een soort Google search zijn om onze straten kuis te houden. U bent uitgenodigd om te helpen. We zijn toch nog niet zo verziekt dat we hoererij en ontucht omarmen. Het zijn de zwakken die het eerst voor de bijl gaan, maar de hele media wereld zorgt dat we allemaal verslappen. Wie wordt en nu nog heet of koud van naakt beelden.

En als de christenen hun dorpen, straten en huizen laten bevuilen dan moeten we niet opkijken dat de porno duivel gretig om zich heen grijpt. Maar dominee, wanneer heeft u voor het laatst gepreekt over gezonde seksualiteit. Waarom zwijgt de kerkenraad als ze zien dat de jeugd ook in grote getale met elkaar naar bed gaat. En waarom wordt ontrouw en echtscheiding niet Bijbels aangepakt om de aanvallen op relatievorming en huwelijk te kunnen pareren. Er is immers geen concreter, recht voor zijn raap seksueel handboek dan de Bijbel. Alles waar we het vandaag over hebben komt daar ondubbelzinnig en dubbel en dwars in voor. En iedereen weet vandaag nog waarom de wereld is vergaan met de zondvloed en het verhaal van de ark. En iedereen weet van David en Bathseba en wat de HEERE God daar van vond.

Iedereen weet dat ontrouw, porno niet bij Jezus hoort. Dat hoef je niemand uit te leggen. Dus als we er als christenen de kantjes bij aflopen dan gaat de wereld ook aan Jezus voorbij als zelfs zijn volgelingen het niet nauw nemen. We roepen moord en brand over de verloederde wereld. Maar de verloederde wereld zit ook in ons. Het blijkt dat de porno duivel even actief is in christelijke kring als niet christelijke kring. Het blijkt dat bij geestelijke leiders porno verleiding het grootste probleem is. En we zien inderdaad de jongeren ook steeds meer schreeuwen om leven. Seks, drugs en drank zijn synoniemen. Je noemt ze in één adem. En ze gaan ook samen. Als we de drankketen zien in de vele christelijke dorpen en de seks en dance feesten, dan komen we daar ook drommen kerkelijke jongeren tegen die de volgende morgen met een dronken en harde kop in hun kerk zitten om doof te zijn voor Gods woord. Hoe is het mogelijk dat ouders kennelijk geen kans zien om hun kinderen al vanaf jonge leeftijd zo op te voeden dat seks, drugs en drank voor hen geen bedreiging zijn.

Er is dus bij kerk en kerkenraad, dominee en ouderling iets fundamenteel mis. Waarschijnlijk zijn deze generatie ouders zelf al het slachtoffer van het de moed opgeven voor hun kinderen. Waarschijnlijk ook omdat ze zelf in hun jeugd niet geleerd te hebben om in de wegen des HEEREN te blijven, terwijl juist ouders worden opgeroepen om het hun kinderen de weg van de HEERE en de geboden van God in te prenten. Deuteronomium 6 en Psalm 72. En het geheim is dat de Bijbel het meest toegankelijke boek is voor jonge mensen. De Bijbel zegt dat het oordeel dan ook begint bij het huis Gods. Terecht, wij kunnen het weten, waarom zou God ons dan ontzien?

We kwamen vermoeid van de drukke Huishoudbeurs in de Rai in Amsterdam waar we al jaren een stand hebben. Het was ontzettend druk bij onze stand. De modelletjes van een ongeboren kindje van 10 weken waren niet aan te slepen. Iedereen was verbaasd en vond dat als zo'n kindje er zo uitziet we het niet zo maar moeten aborteren. Hoe vaak hebben we niet gezegd dat abortus in de overgrote meerderheid van de gevallen het gevolg is van netjes gezegd instabiele seksuele relatie. Soms is het zo erg dat men niet eens meer weet van wie het kindje is en in heel veel gevallen doet het meisje abortus onder druk van de jongen.

Op de Huishoudbeurs had je ook al enkele pornostands. Moest niet mogen. En er liep zelfs een man rond in alleen een onderbroek. Ze lijken wel gek. Thuis mailt Nelly van Gemeren hoe ze geschokt is door dezelfde billboards in Wijk bij Duurstede. Nelly met al haar zwakke gezondheid beklaagt zich bij wethouder Burger, die haar omstandig mailt dat dit billboard toch wel voldoet aan de regels die de gemeente onlangs heeft vastgesteld. We moeten nu eenmaal maar wennen aan de veranderde opvattingen als het over seksualiteit gaat. Op hetzelfde moment mailt iemand uit Amsterdam die bezwaar heeft aangetekend tegen de Playboy billboard advertentie en als absolute bevestiging komen de mailtjes van Martien Hoedemaker uit Utrecht. Ik spreek voor de PCG in Cothen bij Wijk bij Duurstede over het onderwerp: Hoe houd ik mijn dorp schoon. De heer Marchal zit voor deze partij in de Gemeenteraad en zet zich in voor een schoon Wijk bij Duurstede. Ik voeg als bijlage toe de e mails van Wethouder Burger met Nellie van Gemeren over het billboard van Kamasutra in de Steenstraat in Wijk bij Duurstede. Ook voeg ik toe enkele krantenartikelen over de bordelen in Nederland en hoe de overheid daar mee omgaat of beter gezegd niet mee omgaat. De NRC spreekt in een redactionele column dat sprake is van slavernij in Amsterdam. Je hoort al weer roepen dat hoerenlopen niets te maken heeft met pornobillborden maar wie de pornokoningen navraagt ziet wel degelijk een verband. Want zo zeggen zij, porno heeft een zuigende naar benedentrekkende werking. Men wil steeds verder gaan in zijn lust bevrediging. Er is geen onschuldige porno. En wie erin verstrikt geraakt is weet hoe moeilijk het is om eruit te komen. De seks vrouwenhandel vandaag is groter dan de slavernij ooit geweest is. We moeten op de knieën en onze seks zonden in woorden gedachten en daden belijden, wil er nog hoop zijn voor ons, ons gezin, ons dorp, ons land en de wereld. Het grote Babylon van de hoer zal in één uur vallen. En de geestelijke en lichamelijke verloedering in ons zelf en om ons heen zijn daar de begin weeën van. Alleen op onze radicale bekering kan er iets nieuws opbloeien. 

Jesaja 17:1-18:7 1 Corinthiërs 10:23-11:16

Vanmorgen 25 februari 2017 Dagboek L.P. Dorenbos

Profetisch op weg naar de Tweede Kamer Verkiezingen 15 maart 2017

Openbaring 18

Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon

want uw oordeel is in één ure gekomen

want in één ure is zo grote rijkdom verwoest

En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde

Openbaring 18:1 en 2  (SV)

1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;

Openbaring 18:10

Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één ure gekomen.

Openbaring 18:16

En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen;

want in één ure is zo grote rijkdom verwoest.

Openbaring 18:24

En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.

 

Openbaring 18:1-24  (SV)

1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.

2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;

3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.

6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.

8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien;

10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.

11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;

12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen;

13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen.

14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.

15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende;

16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.

17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre;

18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?

19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.

20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.

21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.

22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden.

23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.

ww.woonbijbel.nl

Wij lezen vandaag Jesaja 17:1-18:7 1 Corinthiërs 10:23-11:16

www.knierevolutie.nl
Naar alle artikelen