2020-08-13: Het wonder van het leven

2020-08-13: Het wonder van het leven

Wat doen zwangerschap en het afbreken van een zwangerschap met de moeder

Wat een wonder van het leven. Hoe dieper we afdalen in het leven, hoe meer we wetenschappelijk ontdekken, hoe meer we niet weten. Het leven is een gave Gods. Hoe wordt een kind als een wonder geweven in de moederschoot. Hoe wordt het vanaf de conceptie gemaakt. Wie kan dat begrijpen. En hoe komt een kind als door een wonder ter wereld. Wie dat heeft meegemaakt die slaat zich van verwondering op de borst. En hoe ontdekken we niet welk een wonder daar in de moederschoot gebeurt. En hoe een moeder haar lichaam aanpast om het kind geboren te laten worden. En hoe een kind zich nestelt en veilig voelt in haar heiligdom, de baarmoeder, de plaats der barmhartigheid. En waar voelt een kind zich veiliger dan in de baarmoeder. Daar waar het kind en de moeder klaar gemaakt worden om het kind te baren.

Er is heel veel bekend wat er gebeurt als een moeder in verwachting raakt. Welke veranderingen er meteen optreden in haar lichaam. En wat er allemaal in haar en met haar gebeurt naar lichaam ziel en geest. We weten en lezen ook steeds meer hoe een baby zich ontwikkelt in de moederschoot. Een compleet wonder. Zie het filmpje op Kiesdanhetleven.nl  Met de moderne medische nanowetenschap sta je versteld dat je zelfs na de eerste celdelingen al unieke eigenschappen kunt vaststellen. We weten dat met drie vier weken het hartje al klopt. Het is een compleet wonder. Hoe meer de wetenschap ontdekt hoe groter het wonder wordt. Steeds duidelijker wordt dat dit onmogelijk een enkel materialistische darwinistische evolutionaire ontwikkeling kan zijn. Wat is het dan wel.

Het afbreken van een zwangerschap zoals dat wettelijk is toegestaan met de Wet afbreking zwangerschap als uitzondering op het absolute verbod tot doodslag zoals dat in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen is niet enkel een medisch technische handeling waarbij het nog ongeboren kindje wordt vermoord, maar ook het afbreken van de zwangerschap waarbij het draagmoeder lichaam van de vrouw zich mede ontwikkelde om haar kindje de gelegenheid te geven om uitgedragen te kunnen worden wordt abrupt geconfronteerd met het stopzetten van dit zwangerschap en geboorteproces. Wat voor invloed heeft dit afbreken van de zwangerschap voor lichaam ziel en geest van de moeder in verwachting. Werd tot voor kort het afbreken van de zwangerschap enkel gezien als het doden van het kindje steeds meer wordt bekend van de gevolgen voor de moeder van wie het proces naar haar moederschap werd afgebroken. Velen lijden op een of andere wijze aan postabortus problemen.

Het is uitermate belangrijk dat veel meer bekend gemaakt wordt welke veranderingen moeders in verwachting ondergaan naar lichaam ziel en geest. Van groot belang om te weten welke gevolgen dit kan hebben bij het plotsklaps afbreken van hun zwangerschap. Duidelijk wordt dat er een hechte relatie bestaat tussen moeder en kind gedurende de gehele zwangerschap. Belangrijk om medici, gynaecologen en psychologen te consulteren om hierover meer kennis en gegevens te verzamelen. Het lijkt aannemelijk dat de relatie tussen abortus en de plaats van de moeder daarin belangrijker is dan tot nu toe aangenomen. Hierdoor wordt de hele discussie over het nut en de noodzaak van abortus niet enkel als het afbreken van een zwangerschap gezien maar als een ingreep waarbij de gevolgen voor de moeder van even groot belang zijn als die voor de baby. Tot nu toe wordt abortus enkel benadrukt als enkel een recht van de moeder om te bepalen of haar kindje gewenst of ongewenst is. Niet of nauwelijks is bekend laat staan wordt haar bekendgemaakt wat de gevolgen voor haar zijn als zij haar kindje weg laat halen. De moeder heeft echter recht op volledige informatie (informed consent) over abortus en de gevolgen daarvan. Het is belangrijk om daarover meer te publiceren en meer onderzoek te doen.

L.P. Dorenbos, kies dan het leven
Naar alle artikelen