2023-03-16: Hemelse communicatie lijn van hart tot hart hersteld

2023-03-16: Hemelse communicatie lijn van hart tot hart hersteld

14 maart 2023 Dagboek L.P. Dorenbos

Hemelse communicatie lijn van hart tot hart hersteld

Hoe heerlijk is het om te lezen en te horen uit uw woord. Wat een zegen dat er nog zoveel vurige predikers zijn die maar één verlangen hebben om het woord van God te prediken zoals het is geopenbaard. Vandaag drie preken gehoord. Dank U HEERE. Was wel een beetje veel maar zeer dankbaar. En dan te denken aan al die andere honderden meestal online preken. Wat een zegen dat we deze vrijheid hebben. Een internet vrijheid die wereldwijd te kijken zijn. Ik ben zeer onder de indruk hoe Farshid van 222 ministries op een zeer creatieve wijze een Farsi dienst elke zondag uitzendt waarbij de liturgie als een zoom samengestelde  liturgie die uit vele zelfs geheime delen van de wereld komt. De techniek staat voor niets. Onvoorstelbaar. Farshid is technisch een genie. We zitten nu een jaar in de Corona lockdown. Door de gedwongen canceling van kerkdiensten en de overgang naar lifestream diensten werden we gedwongen om onze creativiteit in te zetten om de diensten toch nog zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat er van de onderlinge gemeenschap nog iets overbleef. Ik denk bijv. hoe men probeert vooral het ‘kindermoment’ zo creatief mogelijk te maken. Verrassend om te zien hoe dat geprobeerd wordt. Misschien een beetje klungelig, maar in ieder geval doet men het. Ook met illustraties in de preek probeert men veel. Het is zeker de moeite waard dat een aantal kerk media creatievelingen een virtueel seminar opzetten om dit soort ideeën te delen. Ik denk dat Farshid daar geweldig in kan helpen. Hij heeft ontdekt hoe je denkend vanuit bijv. de liturgie je de technische mogelijkheden ondergeschikt maakt aan de inhoud.

Ik denk dat we vanuit de oproep om de openbaring van het woord van God dat we nog nauwelijks gebruik maken van de duizelingwekkende technische ontwikkelingen die veel praktische toepassingen mogelijk maken. Immers de belangrijkste communicatie lijn is de communicatie vanuit God. Dat is een super creatief praktisch en actief gebeuren. Eén van mijn favoriete Bijbelteksten is 2 Kronieken 16:9; Gods ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Dat is geen vrome frase maar een zeer dynamisch gebeuren. Ik denk dat we de praktische toepassing van dit principe nog nauwelijks hebben begrepen. Als ons hart volkomen op God gericht is gebeuren er van God uit oneindig veel praktische dingen die Hij in ons hart geeft om praktisch gestalte te geven. En hoe vaak worden we niet gezegd, dat God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. En het beroemde geliefde vers uit 2 Kronieken 7:14 dat God zijn zegen doet terugkeren als wij ons bekeren, dan volgt vers 15 waarbij God zegt; thans zijn mijn ogen en mijn ogen hier om zien en te horen naar het gebed te deze plaatse. Als dat niet een super praktische toepassing is van Gods praktische communicatie van zijn troon naar de situatie van een mens, een volk, een land in een situatie waarin zijn hulp verandering brengt als wij ons hart weer op Hem gericht houden. Het gaat nog een stap verder want door zijn ‘genade’ heeft Hij ons eerst liefgehad. Hij heeft ons al voor de grondleging der wereld gekend. Hij heeft ons in de moederschoot gevormd. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft al een plan met ons leven in de moederschoot. Hij heeft Jeremia al geroepen voordat hij geboren was. Jeremia 1:5. Dat gaat ons verstand te boven. Hoe kunnen wij ook de pottenbakker die ons geschapen heeft begrijpen waarom Hij ons zo gemaakt heeft als wij zijn. God ons aller schepper heeft een plan met het leven van alle mensen. Hij roept ons op om het goede te doen. Hij houdt ons zijn zegen maar ook zijn vloek voor. Hij weet de macht van de zonde, de boze, die ons zo licht in de weg staat. De zonde, de duivel is in de wereld gekomen en probeert alle mensen van God af te trekken. We weten allemaal hoe de zonde kan huishouden in ons leven. Maar alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

Als we het weer in Gods moderne IT termen vertalen dan gaan zijn ogen over de gehele wereld om ons krachtig bij te staan als hun hart volkomen naar Hem uitgaat. Dat is een geweldige activiteit. God staat je dus krachtig bij. Hoe dan? Heel eenvoudig: God helpt je om je oog alleen gericht te houden op Jezus onze overste en leidsman in dit leven (Hebreeën 12:1). En dan gebeuren er grote wonderen. Daar staat de Bijbel vol van. Het is toch niet te geloven God zelf doet er alles aan om zijn communicatiekanaal in stand te houden door alle aanvallen om die kapot te maken te pareren. Daar is de glasvezel kabel van tegenwoordig niets bij. Met de onzichtbare geluidsgolven door de ether gaat ook de hemelse communicatie lijn van praktische activiteit van God naar ons toe. En zijn ‘smartphone’ is ons hart. Hebben we contact opgenomen met ons hart dat zijn ‘nummer’ heeft gezocht dan geeft Hij antwoord en gaat zijn zegen activiteit van start zich uitend in heel concrete dingen waarin God ons krachtig bij staat. Geweldig om dat als een concrete hemelse communicatie te gaan zien, ontdekken en ervaren. Dat helpt je dat je hart ook gericht blijft op zijn ‘zegen’ lijn en alle stoorlijnen af te sluiten die continu proberen de zegen te stelen en je op het spoor te zetten van de demonische communicatie lijnen. Kortom we moeten dit hemelse communicatie systeem veel praktischer gaan zien. We hebben daarvoor ook een zeer praktisch hand- en leerboek beschikbaar, dat God zelf heeft geopenbaard aan mensen die er zowel goed als niet goed mee omgingen; Gods woord, de Bijbel. Een continue uitleg van de zegen en de vloek communicatie. Een eerlijk boek. God draait er niet om heen. God wil niet anders dan je zegenen. Het is ook niet moeilijk om die weg te gaan. De zegen geboden zijn heel eenvoudig en heel dichtbij; ze zijn in je hart zegt God in Deuteronomium 30. En hoe waar dat is kun je zelf steeds opnieuw ontdekken als (ten bloede) weerstand biedt tegen de boze (Hebreeën 12). Lees dus dit handboek hemelse communicatie om te ontdekken, te leren en te volharden om deze hemelse communicatie toe te passen die je toegepast krijgt omdat de gebroken paradijs lijn door de Zoon van God hersteld is door zijn eigen leven te geven als verzoening van mijn zonden maar na drie dagen weer is opgestaan uit de doden. Geweldig deze herstelde van hart tot hart hemelse communicatie lijn. 

Wij lezen vandaag:

 Jesaja 42:8-43:21 Johannes 2:13-3:21

www.woonbijbel.nl

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen