2022-10-26: Ga de zaadverstortende abortusmannen te lijf

2022-10-26: Ga de zaadverstortende abortusmannen te lijf

Gebed 26 oktober 2010/22 Dagboek L.P. Dorenbos Ga de zaadverstortende abortusmannen te lijf. (1 Koningen 4:1-34  Lucas 7:1-17)

Wij verklaren: dood de kinderen! 100 per dag. De dodenakker raakt vol. Nu al meer dan 750.000. We gaan op naar de miljoen. Het grote zwijgen heerst. De dood- abortus- Molochwet 30 jaar geleden 18  december met slechts één stem meerderheid aangenomen. Vlak voor het kerst(!)reces 1980: Een kind is ons geboren! Zand erover. Hun schreeuw om Leven gesmoord. Nu niet ons regeer/gedoog akkoord van één stem meerderheid om zeep helpen. Ssstt. Leve het leven, ten koste van ongeboren leven. Hun bloed stroomt door onze straten. Kleeft aan onze handen. Onschuldig bloed vergoten. Wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Wil er leven zijn: Stop abortus nu.

Hoe is het mogelijk dat we kinderen uit hun moederschoot rukken. Wie heeft ooit zoiets barbaars bedacht. Je zou eens het lef moeten hebben om een dier zo wreed uit de baarmoeder te verwijderen. Gelukkig hebben we de Dierenbescherming, de Partij voor de Dieren; World Life Fund; Greenpeace en vele milieuorganisaties. Niemand ontkent dat er met abortus een kind wordt vermoord. Alles staat vanaf de conceptie al vast. Zover zijn we al met de embryoselectie. En aan het modelletje van een ongeboren kindje van tien weken kunnen we zien dat alles erop en eraan zit. We weten dus wat we doen. We vermoorden een kindje. Weg met de ongewenste medemensen.

Heb je die mannen toen zien zitten. De aborteurs in de witte jassen op de publieke tribune in de Eerste Kamer. Wij zaten aan de overkant. De abortuswet moest er doorgejaagd worden. Was het niet dat het zoontje van mevrouw Haja van Someren-Downer van de VVD zijn moeder had bezworen om niet voor te stemmen dan was de abortuswet al eerder aangenomen. Nu later en hemels ironisch ook met één stem meerderheid aangenomen. De Almachtige gaf het bericht af dat iedere Nederlander persoonlijk verantwoordelijk is voor elke abortus. En Hare Majesteit de Koningin tekende de wet met: Wij, Koningin bij de gratie Gods, vermoorden van nu aan ongeboren kinderen met de wet in de hand. Onze grondwet en de eed van Hypocrates terugbrengend naar de tijd van de Grieken toen ieders leven ook vogelvrij was. Ons gebed gaat dan ook uit naar Koningen en Hooggeplaatsten. 1 Corinthe 2. O HEERE, ontferm U over ons. Wij hebben de dood verdiend.

En zie je al die mannen die hun driften niet kunnen beheersen en miljoenen meisjes en vrouwen verkrachten, zwanger maken en naar het abortus abattoir jagen. En de blauwe afvalzakken kunnen niet aangesleept worden om het medisch afval te verwijderen nadat de te verhandelen delen voor cosmetica en medicijnen en stamcelonderzoek zorgvuldig zijn gescheiden. We zijn toch inmiddels goed geworden in afvalscheiding. Groen, blauw en grijze bak. En al die mannen in politieke, kerkelijke en zakelijke pakken doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is; hun drift, zaad opfokkend voor het volgende slachtoffer. We hebben pil, condoom en seks om te doen wat we willen. En je moet onze kinderen hun vrije seks niet ontnemen. Waar zijn de vaders of zitten ze zelf ook met de laptop, i-phone in hun ene hand zich met de andere te bevredigen. De moderne walletjes zijn met porno volgeladen mobieltjes in hun zakken en die van hun kinderen. Een bordeel op zak. Wat een zakken. Wanneer breekt nu toch de opstand der moderne vrouwen niet uit!

Michael, van man en abortus, moet in beweging komen. Het water stijgt tot aan de lippen; de orgie zaad verspilling vervuilt lichaam en geest. Wij schreeuwen het uit om leven naar boven. En de miljoenen vermoordde en in de moederschoot vervolgde kinderen van vandaag. En morgen de bedreigde kinderen schreeuwen het uit: Hoe lang nog HEERE, voordat U ons bloed wreekt. HEERE, waarom laat U Michael uw aartsengel, nog wachten. Is het nu nog niet genoeg. Daniël 9 en 10 Ik heb je gebed wel gehoord, Daniël. Maar de strijd is hevig. Maar ik kom eraan. Ik help je. Mijn legioenen engelen staan in slagorde. Tienduizenden maal tienduizenden tallen. Duizend maal duizend. Heb je dat wel eens uitgerekend. Onoverwinnelijk. God is de meerderheid. En wij met Hem. Danël 5 en Openbaring 6 vers 9-11. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

Verneder je dan, harde kop, voor de HEERE en Hij zal je verhogen. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen, vernield zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw o HEERE. We hebben nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de boze. Verootmoedig je. Belijd je schuld. O HEERE, ontferm U over mij. Ik heb gezondigd. Ik heb zwaar en menigmaal misdreven. Ik ben een vrome geest. Vergeef mij, help mij. Kom mij arme zondaar te hulp. Werk het willen en het werken in mij. Bekeer mij opdat ik  bekeerd ben. Verlaat mij niet. Doe mij van hier niet optrekken tenzij Gij met mij mee gaat. Dank U, HEERE voor uw onuitsprekelijke genade. Genade en genade alleen.

HEERE, omring uw knecht met uw gunstbewijzen. Wat een genade als U ons vast laat lopen in ons eigendunkelijk denken en doen. U laat ons de weg van Job zien. U keert ons om om met U over een muur te springen, op een legerbende in te lopen. U stort uw kracht in onze zwakheid uit. We worden moede noch mat. Uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan als ons hart volkomen naar U uitgaat. Dank U wel. Wat een genade, genade en genade alleen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. O HEERE, wees mij zondaar genadig. Dank U voor uw ondoorgrondelijke eindeloze genade.

Michael, de mannen van Nederland wachten. De grote Michael wacht ook. Hij heeft zijn legioenen klaar staan om op te trekken ten strijde tegen de van lust vergeven mannentroep in kerk, politiek en samenleving. Waar zijn de mannen. De HEERE roept. Hij kent het verlangen van je hart om daar in te stappen. Hij weet dat je je zelf in de weg staat, omdat Hij zich aan jou doet kennen door je strijd heen. Maar Hij heeft ten bloede toe gestreden voor onze weerbarstigheid. Hij tuchtigt ons om ons naar Hem toe te trekken. Hij is onze Vader. Hij breekt ons eigen willen en werken af. Strekt de knikkende knieën, trekt een recht spoor. Belijd je zonden. Ik heb gesproken van dingen mij te wonderbaar. Glorie voor zijn naam.

Allen met een abortus gat in hun leven van ons land en de wereld zuchten onder het mannen geweld. Zij schreeuwen om hulp. Wie gaat nu eindelijk die mannen eens te lijf. Te beginnen bij ons zelf. O HEERE heilig onze gedachten. Trek ons op uit de poel des verderfs. Wij verdienen het oordeel, maar wie weet wil de HEERE zich nog over ons ontfermen. Dank U voor de talenten die U uw Michael heeft gegeven. Ze staan met de grote Michael in slagorde. We staan daar biddend om heen. Stort hem uit in uw dienst. Er is hoop voor de mannen van Nederland. HEERE, we zien biddend en verlangend uit naar wat U in hem en hen gaat doen. Want man en vrouw zijn één, zeker als je deze bediening hebt gekregen. Belijd elkander je zonden. Het begint bij je/mij zelf. Zegen hen ook in hun kinderen. U hebt tot hen gesproken. Hoe lang moeten we nog wachten voordat U komt.

Amen
Naar alle artikelen