2023-04-17: De Messiaanse Koning

2023-04-17: De Messiaanse Koning

Psalm 2:1-12

De Messiaanse Koning Profetisch aangekondigd
Zijn heerschappij staat vast
Welzalig allen die bij Hem schuilen Vers 12

‘De messiaanse koning’ is in de NBG-vertaling boven deze psalm gezet. Het gaat erom dat de wereld wel tekeer kan gaan, maar dat de HERE regeert. De machtigen der aarde denken dat zij het recht en de macht zelf in hun hand heb­ben. Maar de HERE lacht. Wat is dat gekrioel van die koningen toch klein in zijn ogen. Zij denken zonder God te kunnen rekenen en zijn kinderen te kun­nen aanpakken en vervolgen. Maar de werkelijkheid is dat God regeert. Hij heeft alles in de hand. De aarde is zijn schepping. Hij weet dat de zonde in de wereld gekomen is en dat de duivel probeert zoveel mogelijk duisternis en dood te bewerkstelligen. Maar als God optreedt dan is het afgelopen. Dan zijn de goddelozen als kaf in de wind. Zoals in Psalm 1 staat. Het gaat om het her­stel van alle dingen. Het gaat om zijn heilige berg. Daar woont Hij en daar blijft Hij wonen. Daar zal zijn rijk van recht en gerechtigheid gegrondvest worden. Van nu aan tot in eeuwigheid. Prijst de HERE.

Wij moeten van de Zoon van God spreken. Wij moeten proclameren. Wij moeten niet zwijgen. Wij moeten zeggen dat er redding is bij Jezus. Er is een veilige haven uit de woelige wereld met goddeloze machthebbers. Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. De aankondiging van de Messias in Psalm 2. Dat is een wonder. Alles is gericht op de komst en de regering van de Vrede­vorst. Heerlijk. Wat een vooruitzicht. Wat een zegen.

Het kan wel lijken of de machthebbers van de aarde niet te verslaan zijn, maar deze psalm zegt: Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Nou dat aardewerk is niet zo sterk. Dat gaat snel stuk. Dus we moeten door het gebral van de wereldmachten heen kijken. We moe­ten ons niet in de luren laten leggen. Hij regeert. Hij heeft alle macht. Hij vol­voert zijn plan. Hij herstelt alles. Dus het is het beste dat de koningen der aar­de zich tot God richten. Dat ze zich door Hem laten gezeggen. Want anders komt het niet goed.

Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. We hebben te maken met een heilig God. We moeten Hem aanbidden. We moeten Hem gehoorzamen. Want Hij laat niet met zich spotten. Hij wil ons alles geven maar we moeten er geen loopje mee nemen. Prijst de HERE. Welzalig allen die bij Hem schuilen! Met een uitroepteken – want daar komt het op neer. Het kan stormen. Het kan tekeergaan. Maar we moeten bij Hem schuilen. We moeten bij Hem blijven. We moeten het van Hem verwachten. Het kan dan lijken of we naar de mens gesproken aan de verliezende hand zijn, maar vanuit God gesproken zijn we aan de winnende hand. Het kan niet stuk. Doe mee. De uitnodiging klinkt. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heerlijk toch. Wat wil je nog meer?
Naar alle artikelen