2023-05-25: De dood raast door de Eerste en Tweede Kamer. De offerhoogten reiken tot in de hemel.

2023-05-25: De dood raast door de Eerste en Tweede Kamer. De offerhoogten reiken tot in de hemel.

Foto: kinderen in Sisak concentratie kamp.

Heb net indrukwekkend boek gekocht van MicahlCitroen. U wordt door niemand verwacht  over Nederlandse joden na de kampen en onderduik. Aangrijepend beschreven hoe de teruggekeerde joden nog veel hebben moeten meemaken na hun terugkeer uit de kampen. Wij moeten niet rusten van onze strijd tegen abortus zolang abortus niet is afgeschaft! Lees Jeremia en het oordeel

Gebed 25 mei 2011 L.P. Dorenbos

De dood is geklommen in onze vensters,

hij is gekomen in onze paleizen,

om uit te roeien het kind van de straat,

de jongelingen van de pleinen;

 

-Spreek, zo luidt het woord des HEEREN–

zodat vallen de lijken der mensen

als mest op het veld

en als een garve achter de maaier,

die niemand opzamelt

(Jeremia 9:21-22).

De offerhoogten reiken tot in de hemel.

Die in de hemel zetelt lacht; de HEERE spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg… Dient de HEERE met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen (Psalm 2).

Kinderen worden geofferd op het altaar van abortus.

Koning, Kabinet en Kamers geven hun zegen eraan. Het is doodstil in den Haag. Hun onschuldig vergoten bloed vloeit door de straten van Jeruzalem en Den Haag. Elke dag worden honderd kinderen martelend, schreeuwend om leven wreed in de moederschoot gedood, vermoord, met de wet in de hand.

Om uit te roeien het kind van de straat

God oordeelde zijn volk Israël toen ze hun kinderen offerden aan de afgod Moloch en tot op vandaag zijn zij verstrooid over de volkeren. Het (eindtijd) oordeel komt over ons als wij ons niet bekeren nu al één miljoen kinderen in ons land vermoord zijn en wereldwijd meer dan één miljard. Wij missen de kinderen.

Nog een korte tijd en hun onschuldig vergoten bloed wordt gewroken

En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij (Openbaring 6:9-11).

Wij hebben gezondigd

Neig mijn God uw oor en hoor, en open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen; want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. O HEERE, hoor! O HEERE, vergeef! O HEERE, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk (Daniël 9:18-20).

Amen

 

Jeremia 9:1-26 Psalm 18:44-51

Hedenmorgen 25 mei 2013 L.P. Dorenbos

Ik verstrooi hen onder de volkeren die zij niet kennen, zij noch hun vaderen (Jeremia 9:16).

Wat een oordeel. Wat een straf. En zij zijn onder de volkeren verspreid. En ze zijn afgeslacht door de eeuwen heen. En ze worden vandaag bedreigd van alle kanten. Wat een haat tegen het volk van God. En ook vandaag zijn ze niet gehoorzaam. Je zult maar het uitverkoren volk van God zijn. De zegeningen worden uitgebreid beschreven op vele bladzijden, maar ook de vloek als je ongehoorzaam bent aan de zegeningen die God wil geven. De tien geboden zijn heel duidelijk. En iedereen begrijpt dat als je ze houdt het je goed gaat. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw. Klinkt allemaal goed. Doe het en je zult leven.

Dat geldt voor Israël en dat geldt ook voor ons. Het evangelie is wereldwijd verspreid. En tot op vandaag gaat het woord rond. Het is onvoorstelbaar als we zien hoe miljoenen mensen ook vandaag tot geloof komen. In China, waar alle vrijheid verboden is, daar is opwekking. En in Afrika, waar de kerk tegen de klippen opgroeit. En in Zuid Amerika waar je ook van opwekking kunt spreken. Het is ook een heerlijk evangelie. De oproep blijft klinken: komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal je rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat mogen we ook vandaag in ons land proclameren. En hoe ook de afval is toegenomen. Het evangelie is steeds weer nieuw. We moeten het met verve proclameren. Dank U wel. Geef ons nieuwe kracht. Dank U wel.

Dank U wel voor de nacht van gebed. De gebeden hebben weer geklonken. Zegen uw kinderen in  vervolgde gebieden. Wat een vervolging in het Midden Oosten. Zegen onze broeders en zusters in Iran en Syrië. De Islam is een gesel. En wat zit er een haat onder de oppervlakte in ons land. Jongeren die meevechten in Syrië. Waar de christenen in grote getale vluchten omdat de rebellen hen ook afslachten in naam van Allah. En er zijn anderhalf miljoen christenen gevlucht uit Irak. Het gaat tegen God, de God van Israël en de God van de christenen. We bidden voor uw kinderen wereldwijd. Er zijn nog nooit zoveel christenen vervolgd als vandaag aan de dag. Dank U voor Open Doors. Dank U voor Anne van der Bijl. De HvC  222Ministries en zovele andere.

Jeremia 9:1-26 Psalm 18:44-51

Hedenmorgen 25 mei 2013 L.P. Dorenbos

De “treinen” naar Auschwitz toen en de Abortuskliniek nu, wie maakt studie over het logistieke plan van het Holocaust spoortransport

HEERE, wij komen tot U. Wij buigen ons voor U neer. De boze gaat rond als een briesende leeuw. HEERE, doe ons opstaan. Wij komen voor U en lopen U aan om op te komen voor uw kinderen die om het geloof vervolgd worden. Het is verschrikkelijk HEERE. Wat een vervolging. Wat hebben uw kinderen geleden in de Holocaust. Miljoenen opgejaagd. Wat een logistiek plan om 6 miljoen Joden naar de concentratie kampen te vervoeren. Is daar ooit wel eens een studie over gemaakt. De Europese spoorwegen zijn daar allemaal bij betrokken geweest. Ze moeten in de archieven heel wat materiaal hebben. De Nederlandse Spoorwegen hebben een tentoonstelling gehouden over “de zwarte bladzij” in de oorlog. Indrukwekkend. Is daar ooit een brochure over geschreven. Ik heb toen wel foto's genomen. Moet daar eens achteraan.

Heb gevraagd bij boekhandel van Stockum in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg die een grote verzameling heeft over treinen en sporen. Ze hebben wel een boek over de Duitse spoorwegen in 

oorlogstijd, hoe het ging met transport naar het front en een boek over geheime transporten. Ze zullen nagaan of er ooit iemand bezig is geweest om dit te onderzoeken. Zou heel interessant zijn. Moeten we toch achteraan gaan. We kunnen eens contact opnemen met het archief van de Spoorwegen in Utrecht. Eens met Michael van der Mast over spreken. En wellicht ook met Ruud om er eens een programma voor BRINKtv.com voor te maken. We hebben op één van onze reizen naar Auschwitz een reis met de trein gemaakt om de reis eens na te doen. Daar hebben we materiaal van. Daar moeten we iets mee doen. Dat was een heel bijzondere reis. Daar hebben we nog te weinig mee gedaan. Zal er met Ruud over hebben. Was heel goed materiaal bij. Alleen al de reis daar naar toe.

Het doet mij zelf steeds meer omdat ik aan die spoorbaan heb gewoond van Westerbork naar Auschwitz. Mijn moeder had het altijd over “die trein” die elke dinsdag bij ons voor de deur rangeerde met 1000 Joden op weg naar, ja dat wisten ze niet. Maar er stond een bord op: Westerbork Auschwitz  en leer zurück schicken Auschwitz Westerbork. We kunnen er een hele serie van maken. Te beginnen hoe het ging in het kamp als de trein geladen werd. Daar zijn genoeg beelden van. Kunnen we met het museum in Westerbork over spreken. De directeur Mulder en de Petach Tikvah vrienden. Karin. Mijn gedachten vermenigvuldigen zich. Ik heb een goederentrein op kantoor staan met een locomotief. Als een symbool van de treinen die naar Auschwitz gingen. Ben er heel erg mee bezig. Toen waren het de joden en zigeuners en homoseksuelen die vergast en verbrand werden. Ongewenst. Nu zijn het de ongeboren kinderen die in de “trein” de moederschoot van hun moeder naar de kliniek gereden worden om eruit gesneden te worden! Wat is het verschil?!

O HEERE, help. In wat voor land leven we eigenlijk. Het is als in de dagen van Jeremia. Maar God neemt het niet. Het onschuldig vergoten bloed door de eeuwen heen en in de Holocausten en vandaag wereldwijd en de één miljard vermoordden in de moederschoot zal gewroken worden. Nog een korte tijd zegt de HEERE God, tot jullie getal vol is. Ze krijgen allemaal een wit gewaad. Lees het: En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij (Openbaring 6:9-11).

Amen
Naar alle artikelen