2023-05-09:  Bevrijd? Neen zolang het vergieten van onshuldig bloed doorgaat

2023-05-09: Bevrijd? Neen zolang het vergieten van onshuldig bloed doorgaat

Gedicht 5 mei 2007 L.P.Dorenbos

 Bevrijd? Neen zolang het vergieten van onshuldig bloed doorgaat

Ik belijd: ik ben bevrijd

 

HEERE, ik belijd mijn zonde

HEERE, wij staan schuldig

Wij verootmoedigen ons

Wij belijden onze schuld

 

U zegent ons overvloedig

tot op de dag van vandaag

met grote vrijheid en welvaart

maar de afval teistert ons

 

Wij tarten U als de Schepper

Dulden naast Darwin geen God

Broeders strooien verwarring

maken uw woord een verhaal

 

Wij kunnen de dag wel vullen

met alle zonden van ons volk

maar wij buigen onze knieën

doen voor U boete in stof en as

 

We doen uw geboden aan de kant

en maakten ons onze eigen goden

weg met ongeboren kinderen

en roof ze uit de moederschoot

 

Hoe kunnen wij voor U bestaan

als wij de dood laten heersen

daar waar U het leven schiep

HEERE God ontferm U over ons

 

Doe ons opstaan in uw kracht

Breek onze eigen hoogmoed af

verneder ons om ons te verhogen

maak ons sterk in onze zwakheid

 

Uw woord is een lamp om te leven

wij wandelen in het licht des levens

uw licht verschijnt in de duisternis

waar uw licht komt wordt het leven

 

Er is hoop voor ons gezegende land

daar waar onze gebeden opstijgen

daar waar uw lof wordt geprezen

en uw woord wordt geproclameerd

 

HEERE doe ons deze dag weer gaan

De dag dat U ons de bevrijding gaf

om in gehoorzaamheid te wandelen

achter U aan als het Licht de wereld

 

SAMEN BLIJVEN NADENKEN OVER ZWANGERSCHAP BIJ DE WET AFBREKING ZWANGERSCHAP EN DE AFSCHAFFING ER VAN

19 februari 2021 drs. L.P. Dorenbos, Kies dan het Leven

Dus, waar begint het leven? Ja, bij de conceptie

Wie het weet mag het zeggen. Weken dansen door de Tweede Kamer. De 20 weken echo wordt iedereen aangeboden. Het is een wonder, want je kunt tegenwoordig al geneeskunde doen op een ongeboren kindje. Geweldig. Maar wat blijkt. Het abortusvirus is al zo doorgedrongen dat als blijkt dat er mogelijk een afwijking is, deze kinderen worden geaborteerd! Nou ja, daar hoeven we ook niet zo van op te kijken. Als al vroeger wordt geconstateerd dat een kindje down syndroom zou kunnen hebben, dan wordt in 90 % van de gevallen zo’n kindje geaborteerd. Je hoeft toch niet je leven door met een mongooltje. We willen geen gehandicapten meer. Als we ervan af kunnen moeten we dat zeker doen. We staan op de Huishoudbeurs en dan hoor je ook steeds meer, dat abortus wel moet kunnen als blijkt dat een kindje gehandicapt is. In de Kamer laait de discussie over de grens van abortus weer helemaal op. Maar met de moderne embryoselectie wordt bewezen dat met de conceptie alle eigenschappen al vastliggen. Dus, waar begint het leven!! Ja, bij de conceptie.

 Abortus tot 24 weken? Maar dan is het toch al een kindje?

De Wet afbreking zwangerschap staat abortus toe tot 24 weken. Daarboven niet want dan is een kindje levensvatbaar. Maar nu is een kindje ook al levensvatbaar in steeds meer gevallen als het 22 weken is. De ontwikkeling van de medische wetenschap maakt dit mogelijk. Dus zegt de medische stand dan aborteren we niet boven 22 weken. We nemen op de Huishoudbeurs een enquête af en als de mensen, meest vrouwen, horen dat abortus is toegestaan tot 24 (22) weken dan kijken ze je verbaasd aan en zeggen, maar dan is het toch al een kindje? En zo is het ook. Iedere moeder weet en voelt dat er een kindje onder haar hart leeft, dat groeit en bloeit, beweegt en op de echo te zien is. Het is niet iets, het hartje klopt al vanaf 4 weken en op het modelletje van een ongeboren  kindje van 10 weken dat we op grote schaal verspreiden zie je dat alles erop en eraan zit. De mensen reageren allemaal teder als je ze zo’n modelletje geeft. Het zijn de pro abortus  politici die “walgelijk” schreeuwen omdat ze beseffen dat ze niet meer kunnen zeggen dat abortus niets voorstelt. 

 "Baas in eigen buik" van de moeder ontkracht rechten voor haar baby

Achter de schermen in de hoofden, en hopelijk ook harten, van de politiek woedt de gewetenstrijd om het leven. Abortus is een bevochten recht van en voor de vrouw op de mannen in de emancipatiestrijd die de vrouw ontworstelt aan de dictatuur, heerschappij van de man. En inderdaad tot op vandaag worden vrouwen wereldwijd op grote schaal gediscrimineerd. In ons werk in India zien we dat meisjes op grote schaal worden geaborteerd omdat zwangerschap van een meisje verdriet veroorzaakt. En bij de één-kind politiek in China zijn het de meisjes die het moeten ontgelden. En de religieuze discriminatie in vele opzichten kent ook geen grenzen, bijvoorbeeld in Hindoeisme en de Islam. Er is nog veel te doen voordat we de hoogte van de Bijbelse liefde hebben bereikt zoals in Salomo’s  Hooglied bezongen. In de emancipatiestrijd is te eenzijdig het “baas in eigen buik” principe verabsoluteerd, waardoor de andere rechtsbeginselen van de rechten van het kind, de rechten als ouders, dus ook de vader en de grondwettelijke absolute bescherming van het recht op leven in welke omstandigheden dan ook nauwelijks of niet mee aan de orde mogen  komen. Naast de emancipatie van de vrouw is nu ook de emancipatie van het kind urgent, willen we het anti-discriminatie principe serieus nemen. 

Grondwettelijk verbod op discriminatie geldt niet voor ongeboren kinderen   

De tragiek bij abortus is dat opnieuw veel vrouwen gedrongen, gedwongen worden door de mannen, de vriend, de familie om een abortus te plegen! (meer dan 25 %). Over emancipatie gesproken! En nu abortus een onbestreden recht lijkt te zijn, blijkt dat heel veel vrouwen na hun abortus problemen krijgen omdat ze zoals ze zeggen hun kindje hebben “vermoord”. Tot heden waren deze gevoelens een groot taboe omdat het niet past in het emancipatie denken van vrije abortus, maar nu komen steeds meer vrouwen “uit de kast” en schreeuwen om leven. Hoewel de Wet afbreking (!) zwangerschap spreekt over de noodzaak van een noodsituatie, het aanbieden van alternatieven dan een abortus, het geïnformeerd worden over wat een abortus is, vindt de verwijzing naar een kliniek, meestal door een arts, plaats zonder veel vragen en informatie. Bij de eerste evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap in de Tweede Kamer is afgesproken om onderzoek te doen naar post-abortus problemen; maatregelen te nemen dat bij het overwegen van een abortus informatie moet worden gegeven over aard en mogelijke gevolgen van een abortus. Naast deze feitelijke informatie is essentieel dat het grondwettelijke en strafrechtelijk recht op absolute bescherming van het leven en het uitsluiten van welke vorm van discriminatie dan ook vanzelfsprekend ook van toepassing is op de nog ongeboren medemens (niet het ene kind wel aborteren en het andere niet!).

Door abortus selectie zijn geborenen 'abortus overlevenden'

 Met meer dan anderhalf miljoen abortussen sinds de aanname van de abortuswet in de Eerste Kamer op 28 april 1981, nu meer dan veertig jaar geleden zijn er dus drie miljoen ouders die vader en moeder zijn van een gedood, geaborteerd kindje. We spreken bij abortus dus over een maatschappelijk probleem van grote omvang. Nu blijkt dat de post abortus problematiek van veel grotere omvang blijkt te zijn dan werd aangenomen is de post-abortus psychische nood bij veel vrouwen noodzaak om daaraan aandacht te schenken. En aangezien het overgrote deel van de abortussen het gevolg zijn van een “instabiele” seksuele relatie als gevolg van een breed geaccepteerde en gepromote vrije seks mentaliteit moet ook de alarmklok geluid worden om seksueel de universele grenzen van gezonde relatievorming weer op te zoeken en vooral de komende generatie voor te houden. Waarom moeten jongeren in grote mate slachtoffer worden van onze vrije drugs, drank en seks mentaliteit. Als afsluiting moet het onbewuste gevolg voor de kinderen die wel geboren worden zeker genoemd worden, als zij zich afvragen waarom zij wel geboren mochten worden en hun broertje, zusje niet. Kinderen geboren sinds de aanname van de abortuswet zijn in feite “abortus overlevenden”! 

 Vergrijzing ontstaat door kind-onvriendelijk en abortus beleid 

Niet onvermeld moet blijven naast de sociale consequenties van abortus de economische maatschappelijke gevolgen. Nu de dramatische gevolgen van de vergrijzing om zich heen voelbaar worden, zou naast een meer kind vriendelijke mentaliteit ook de afschaffing van abortus een grote bijdrage zijn, waardoor jaarlijks meer dan 30.000 kinderen wel geboren zouden worden. Nu totaal al meer dan anderhalf miljoen kinderen meer. Elk kind dat geaborteerd wordt draagt bij tot de economische crisis.

 Drs. L.P. Dorenbos, Hilversum

mailto:dorenbos@kiesdanhetleven.nl mobiel 06 51199125

oprichter Schreeuw om Leven en Kies dan het Leven

www.kiesdanhetleven.nl

VIDEO: https://vimeo.com/512233462
Naar alle artikelen