2019-12-06: Babylon valt in één uur om het onschuldig vergoten bloed van geaborteerde kinderen

2019-12-06: Babylon valt in één uur om het onschuldig vergoten bloed van geaborteerde kinderen

Openbaring 18:24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.

De ongeboren kinderen zijn geslacht op de aarde. En alle anderen waarvan het bloed heeft gevloeid, apostelen en profeten door de eeuwen heen. Het staat hier. Het grote Babylon van de hoer valt in één uur. En als we weten dat ongeboren kinderen miljoenen en miljoenen in de moederschoot gedood worden, nu al meer dan anderhalf miljard, dan raakt de maat van Gods gramschap vol. Dan zullen de zeven schalen met de oordelen van God over de wereld worden uitgestort. En dan is abortus het eindtijd oordeel dat de komst van het eeuwige Koninkrijk van recht en gerechtigheid verhaast. Het staat hier toch. Het staat er concreter dan je je kunt voorstellen. Het gaat over het bloed van allen die op de aarde geslacht zijn. En wie weet wat er met een abortus gebeurt die weet dat zo’n weerloos ongeboren kindje wordt geslacht. Zijn bloed vloeit. Het wordt uit de moeder gesneden. Het wordt vermoord. Daar hebben we misschien nog nooit aan gedacht, dat abortus in Openbaring 18 wordt genoemd en bedoeld. Maar dat ligt dan aan ons. Wij hebben nog nauwelijks belangstelling voor abortus. Het is voor ons een gepasseerd station. Maar dat is nu juist wat de hoer, de duivel, de mensenmoorder van den beginne ook wil. Laat de Bijbel maar dicht, maak je niet druk over abortus. Laat de duivel maar zijn werk doen. Daar is toch niets meer aan te doen. Maar we moeten beter weten. Hoe gaat het oordeel van God over zijn uitverkoren volk als zij keer op keer hun kinderen aan de Moloch offerden. Ze gaan in ballingschap en tot op vandaag zijn ze in ballingschap. En ook al is er een begin van terugkeer, in Israël sterven meer kinderen in de moederschoot dan op de slagvelden. En elk meisje in het leger heeft recht op twee gratis abortussen. En als ze geen abortus laat doen, dan raakt ze haar carrière kwijt. Wat een dubbele tragiek. God is bezig om zijn uitverkoren volk terug te brengen in hun beloofde land, en wat doen ze. Ze beginnen meteen hun eigen kinderen in de moederschoot te slachten. De moderne barbaarse Moloch Abortus dienst. Nu zelfs al voordat de kinderen geboren zijn. Wat denk je dat God hierover denkt. Met abortus wordt het oordeel over de wereld gehaald. En als wij als christenen de boel de boel maar laten, dan vallen wij ook onder het oordeel. Daarom moeten we met kracht doorgaan om de mensen en vooral de christenen op te roepen om de strijd tegen abortus serieus te nemen. Doen we dat niet dan vallen we ook zelf onder het oordeel. Want het oordeel begint bij het huis Gods, als wij blijven slapen en ons niet als Messias Jezus luid en duidelijk verzetten tegen deze barbarse aanval tegen onze kinderen. O Heere, God schudt ons wakker, vergeef onze christendommeligheid. Wij hebben gezondigd. Wij staan schuldig. Ruk ons wakker Geef ons nog meer stootkracht. Er is grote haast. Het oordeel is aanstaande.

Amen
Naar alle artikelen