2023-04-08:  Pasen hoog tijd dat abortus wordt afgeschaft ieder tot 40 jaar is abortusoverlevende.

2023-04-08: Pasen hoog tijd dat abortus wordt afgeschaft ieder tot 40 jaar is abortusoverlevende.

 Pasen hoog tijd dat abortus wordt afgeschaft ieder tot 40 jaar is abortusoverlevende. Waar blijven de juristen die de strijd aan gaan? “Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem”

Vanmorgen 8 april 2023 L.P. Dorenbos

HEERE, wij buigen onze knieën. Wij richten ons hart op U. Wij lopen met U op een legerbende in. Met U springen we over een muur. Wij belijden onze schuld. Wij vernederen ons voor U. Wij komen in ootmoed tot U. Dank U wel dat U ons verhoogt. U kunt veel meer doen dan wij bidden of beseffen. U gaf uw leven zodat wij uit enkel genade kunnen leven. HEERE, heilig mij, zodat ik heilig ben. Dank U dat U het kwade in mij wegdeed op het kruis van Golgotha. U had mij eerst lief.

HEERE, dank U wel, dat ons land vol is met bidders, die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben. HEERE, wij maken ons zorgen over zoveel moord en doodslag in de moederschoot. HEERE daarmee hebben we de dood tot vriend gemaakt en zit de samenleving vol haat, geweld, liefdeloosheid, zonder doel in hun leven. Waarom zou je leven als je ouders jou niet hebben vermoord. Je bent een abortusoverlevende. Je bent ontsnapt aan de abortusholocaust. Waarom jij?

HEERE, doe ons land beseffen dat abortus niet een vrouwen-mensenrecht is. Alle moeders weten toch dat hun kindje op de echofoto niet iets is, maar een kindje. En hoe kun je het ene kindje gewenst en het andere ongewenst verklaren. Hoe kan een moeder haar kind vergeten. Nee dus. HEERE, schud ons en ons land wakker. Doe de waarheid zich manifesteren. Pilatus zei: wat is waarheid? U zei: Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. Uw waarheid zet je vrij! Om niet!

HEERE, dank U wel dat U mij, ons zet op de weg van gebed. HEERE, leer ons bidden. We bidden voor grote schoonmaak in de Televisietoren. Vul de nieuwe media met reine programma’s. Strek ons uit naar gebedsinitiatieven en -explosies. Geef ons weerstand en volharding tegen de boze. Houd ons oog gericht op U. Stop de boze die rondgaat als een briesende leeuw. Schoei ons met de bereidvaardigheid van het evangelie. We varen dan uit door gebed en vasten en duisternis verdwijnt.

We gaan van Pasen naar Pinksteren. De Heilige Geest wordt uitgestort. Doe ons uw feesten vieren. U komt met duizelingwekkende vaart terug. U spreekt door de tekenen der tijden. De aarde beefde toen U uit de doden opgewekt was. Bij uw wederkomst zullen we tekenen in zon en maan zien. Doe  ons met reikhalzend verlangen uitzien naar die grote dag des HEEREN. Beijver je dan want dan zul je rijkelijk toegaan tot dat eeuwig Koninkrijk van God. Hij stond als eerste op om ons voor te gaan.  

Bijbellezen www KiesdanhetLeven.nl: 1 Johannes 18:28-40 

Vanmorgen 8 april 2023 Dagboek L.P. Dorenbos

HEERE Pesach

U gaf uw leven

mij verzoenend

voor mijn dood

ik kan nu leven

 

mijn zonde leeft

ontferm U Heer

woedende dood

leef Heer in mij

                        

 

Dank U HEERE

U overwinnende

geen dood meer

nu eeuwig leven

 

U vult mijn hart

jaagt bozen weg

en genade alleen

mijn leven gered

 

U had mij zo lief

en U gaf de Zoon

de dood overwon

kruisig kruisigen

 

Pesachlam bloed

deurposten rood

een lam geslacht

helende striemen

 

Gedenken geloof

opstanding leven

Vader en de Zoon

de hemelse troon

 

Pesach is 2023is 9 april

 Naar alle artikelen