2021-11-16: L’Abri: de schuilplaats van de Allerhoogste

2021-11-16: L’Abri: de schuilplaats van de Allerhoogste

L’Abri: de schuilplaats van de Allerhoogste

Wat een zegen. Ik hoor Prof. Rookmaker met gezag spreken. Wat een diepgang. En wat een zicht op kunst en geloof. Ik zie Dr. Schaeffer bij ons op de studentenvereniging de VGSA in Amsterdam spreken. Studeer economie aan de VU met ook Piet Rietkerk. L’Abri Nederland ontstaat waar tot op vandaag Wim Rietkerk een drijvende kracht was. Een zegen voor ons land en de wereld tot op vandaag. Het woord centraal. Alles herleiden tot het woord. Op alle terreinen van het leven. Alleen theologie gebaseerd op het woord van God. De ene na de andere publicatie verschijnt. Francis Schaeffer: ‘Escape from reason’ en vele andere. Ook vandaag lezen. Verkwikkend om aan hun voeten te zitten. Tot aan vandaag. Goed om te lezen dat Wim Rietkerk in zijn jubileumbijdrage bij het veertigjarig bestaan van L’Abri Nederland: Gods hand in de (mijn) geschiedenis opnieuw bepaald wordt bij de actualiteit van Rookmaaker en Schaeffer ook voor deze tijd. Al deze historische tapes zijn te beluisteren in het l’Abricentrum Kortenhoeve in Eck en Wiel.

Ik was nog maar nauwelijks directeur bij de Evangelische Omroep of kwam begin zeventiger jaren Franky Schaeffer de zoon in Hilversum langs met het manuscript voor een serie tv programma’s ‘Whatever Happened to the Human Race’, waarin Dr. Francis Schaeffer en Dr. C. Everett Koop, de Surgeon General in de VS op indringende wijze ingaan op de ethische ontwikkelingen in de samenleving en het Bijbelse antwoord daarop. We bezochten Dr. en Edith Schaeffer in Zwitserland en al snel werd de beslissing genomen om samen met de Amerikaanse coproducent Gospel Films in dit grote project te stappen. Later werd ook de tweede serie: ‘How should we than live’ gemaakt waarin door de geschiedenis heen de opgang en dreigende ondergang van de westerse beschaving wordt toegelicht vanuit de Bijbelse oproep tot terugkeer naar het woord van God. Deze klassieke series worden tot op vandaag uitgezonden, o.a. nu op Family7 in Nederland, waar Schreeuw om Leven Media wekelijks een ethisch actueel programma uitzendt.

De series werden bij de EO uitgezonden. Een congres werd belegd bij de VU. In Amerika werd een studiegids toegevoegd en in heel veel kerken werden seminars belegd om de afleveringen te vertonen en de studiegids toe te lichten. Waren de Amerikaanse kerken tot dan toe huiverig om zich met politiek en sociale actie in te laten, door de Schaeffer series is sprake van een omslag. Zo besloten Tim en Beverly la Haye die de seriess zagen tot de oprichting van Concerned Women for America, een organisatie met nu een half miljoen leden. In Washington ontstonden allerlei lobby activiteiten waaronder de Family Research Council. Ook op radio en tv gebied was sprake van een explosie van nieuwe mediakanalen. Indrukwekkend was de toespraak van Dr. Schaeffer op het grote congres van de National Religious Broadcasters. Dr. Schaeffer sprak indrukwekkend meer dan een uur, waarna aan een staande ovatie geen einde kwam. Dr. Schaeffer boog zich met tranen in de ogen naar mij toe en zei: ‘ze hebben het niet begrepen, in plaats van applaus zouden ze in diepe schuldbelijdenis moeten neerknielen om God om ontferming te smeken’. Hoe noodzakelijk ook l’Abri vandaag is lezen we in het laatste boek van Dr. Schaeffer; A Christian Manifesto. Zijn oproep en profetische toelichting moeten ons vandaag op de knieën brengen om met kracht vanuit onze veelal kerkelijke lauwheid op te staan om de waarheid van het woord van God te blijven proclameren. Zo niet, lees dan zijn boek laatste boek: The Evangelical Disaster.

In alle boeken en toespraken en ook in deze tv series wordt de aanval op het leven door abortus als een van de grootste oorzaken van het verval van de beschaving gezien. Het is ook vooral door de invloed van Dr. Schaeffer dat wij geroepen zijn om de rest van ons leven ons in te zetten voor het ongeboren kind. Toen we de film The Silent Scream zagen van de ex aborteur Dr. Nathanson, identificeerden we ons met de schreeuw om leven van het in doodsnood voor de tangen van de aborteur vluchtende kindje in de film die met behulp van echoscopie een abortus op een tien weken oud kindje laat zien. Wij richtten de Stichting Schreeuw om Leven op. Ook een schreeuw met luider stem zoals in de Openbaring van Jezus naar kerk en christen om wakker te worden en op te staan. Nu geprobeerd wordt zelfs abortus tot mensenrecht te verklaren is er alle reden om de straat op te gaan en de politiek te belagen en onze christendommelige getto’s te verlaten om de strijd aan te gaan, inclusief burgerlijke ongehoorzaamheid. We zien toch met open ogen dat onze grenzeloze kindvijandelijkheid leidt tot voortwoekerend zinloos en huiselijk geweld als we geweld in de moederschoot niet stoppen. Het is toch logisch dat dan de vergrijzing toeslaat, onze pensioenen opdrogen, de kosten voor de zorg niet meer op te brengen zijn en er geen handen meer zijn aan het bed. Abortus is de grootste kapitaalvernietiging die je kunt bedenken. Als we het tij niet keren gaat de ondergang door. Dr. Schaeffer had scherp profetisch inzicht. Vandaar dat wij bij Schreeuw om Leven Media een nieuwe tv serie ontwikkelen The Prayer Train waarin in de tweede aflevering de relatie wordt gelegd tussen Evolutie, Auschwitz en Abortus. In het in voorbereiding zijn International Tribunal For Life zal de misdaad tegen de mensheid abortus aan de kaak worden gesteld. En daarom houden we in het verlengde van de oproep van Francis Schaeffer jaarlijks rondom 10 december de Mars voor het Leven in Den Haag om 13.00 uur vanaf het Plein in Den Haag tegenover de ingang van de Tweede Kamer om ook de politiek wakker te schudden.

We leven in enerverende tijden. Dr. Schaeffer riep ons op om het woord van God dagelijks in ons leven in te drinken en te bespreken. Want wij lezen de Bijbel niet maar God leest ons. We lezen dat God op de Moloch afgodendienst met zijn oordeel kwam. Na Salomo werd het rijk in tweeën gesplitst en in 722 voor Christus gingen de 10 stammen in ballingschap en in 586 Juda en de tempel werd verwoest. De zogenaamde Arabische lente/awakening en de spanning rondom Israël en Jeruzalem zijn signalen dat nu de Abortus afgodendienst al meer dan 1 miljoen kinderen heeft gedood in ons land en wereldwijd al anderhalf miljard en jaarlijks 50 miljoen meer de maat van Gods gramschap vol raakt. Kom je aan de kinderen dan kom je aan God. En kom je aan Gods oogappel Israël dan zul je je deerlijk verwonden. Met abortus wordt de roadmap naar Armageddon geplaveid. De martelaren onder het altaar roepen hoelang nog Heere voordat U ons onschuldig vergoten bloed wreekt. Nog een korte tijd is het antwoord, maar dan valt het Babel, van abortus, de hoer en de mammon in één uur. Was 9/11 al niet een voorbode? En de mammon valt van vandaag evenzeer? Wie een oor heeft om te horen, hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wat een zegen om na 40 jaar gege(i)seld te zijn door abortus een nu al meer dan veertigjarig l’Abri te mogen gelukwensen met hun baanbrekend werk voor deze tijd tot dat zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid aanbreekt. Hoe de gesel van het Babel van deze tijd de mensheid teistert zagen we in de Tweede Wereld Oorlog toen het Nazisme met de leugen van een duizend jarig rijk, de wereld in de ban hield. Maar zijn eigen demente en gehandicapte burgers vergaste en verbrandde in het T4 programma en na de Kristallnacht op 9 november 1939 en de Wannsee conferentie in een groot logistiek vernietigingsproject 6 miljoen Joden, zigeuners en homoseksuelen vergaste en verbrandde. Het was op 10 december 1948 dat de wereld inzag “nie wieder”, nooit meer unaniem de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aannam. Vandaag zijn we aan een abortus vernietigings project zonder weerga bezig, met de wet in de hand. De dictatuur van de dood is in onze demo(n)cratische landen de wetgeving gaan beheersen. We roepen dan ook iedereen op om op de in december op de jaarlijks door Schreeuw om Leven georganiseerde  Mars voor het Leven te zijn in Den Haag om 13.00 uur op het Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer. Het is niet onze strijd, maar de strijd des HEEREN die met zijn legerscharen ook vandaag wonderen wil werken als zijn soldaten zich buigend voor de de Almachtige verootmoedigen zodat Hij de overwinning geeft en zijn eeuwig rijk van recht en gerechtigheid grondvest.

Amen

Spreuken 2:1-22  Openbaring 6:1-17
Naar alle artikelen