2021-09-22: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander - Gebed na de Troonrede

2021-09-22: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander - Gebed na de Troonrede

Hilversum, 22 september 2021

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Paleis Noordeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Postbus 30412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2500 GK Den Haag

Gebed na de Troonrede

Majesteit,

Majesteit, u mocht ook dit jaar van het Kabinet niet aankondigen dat de Wet afbreking zwangerschap zal worden afgeschaft. Anderhalf miljoen medeburgers zijn sinds de aanname van deze Wet omgekomen in hun moederschoot en dit heeft mede de vergrijzing vergroot. 

Majesteit, het komende jaar dreigen weer 30.000 ongeboren medeburgers om te komen. In het Wetboek van strafrecht wordt hun dood moord genoemd, maar de Wet afbreking zwangerschap staat deze moord toe. Maar een ongeborene kan als persoon geregistreerd worden.

Majesteit, wij bidden God om zegen, maar hoe kan God ons zegenen als wij onschuldig bloed vergieten en onze kinderen opofferen, in plaats van moeder en kind hulp te bieden. God waarschuwt ons om met abortus te stoppen, om niet Zijn oordeel over ons te halen. 

Majesteit, inderdaad de spanningen en de onzekerheid nemen toe. We zijn dankbaar voor onze meer dan 75 jaar vrede, maar apocalyptische dreigingen, die plotseling onze welvaart en vrede kunnen aantasten, zijn manifest.   

Majesteit, in 1 Timotheüs 2 lezen we: te bidden voor u en allen die in hoogheid gezeten zijn en voor alle mensen, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden.

Met verschuldigde hoogachting, 

Drs. L.P. Dorenbos

Kamerlingh Onnesweg 171

1223 JE Hilversum                                                                                                                                                                                                                                                                                    dorenbos@kiesdanhetleven www.kiesdanhetleven.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        06 51199125

 

Ruud
 
Hier weer artikel van maken
 
Bert
 

Hilversum, 22 september 2021

 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Paleis Noordeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Postbus 30412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2500 GK Den Haag

 

Gebed na de Troonrede

Majesteit,

Majesteit, u mocht ook dit jaar van het Kabinet niet aankondigen dat de Wet afbreking zwangerschap zal worden afgeschaft. Anderhalf miljoen medeburgers zijn sinds de aanname van deze Wet omgekomen in hun moederschoot en dit heeft mede de vergrijzing vergroot. 

Majesteit, het komende jaar dreigen weer 30.000 ongeboren medeburgers om te komen. In het Wetboek van strafrecht wordt hun dood moord genoemd, maar de Wet afbreking zwangerschap staat deze moord toe. Maar een ongeborene kan als persoon geregistreerd worden.

Majesteit, wij bidden God om zegen, maar hoe kan God ons zegenen als wij onschuldig bloed vergieten en onze kinderen opofferen, in plaats van moeder en kind hulp te bieden. God waarschuwt ons om met abortus te stoppen, om niet Zijn oordeel over ons te halen. 

Majesteit, inderdaad de spanningen en de onzekerheid nemen toe. We zijn dankbaar voor onze meer dan 75 jaar vrede, maar apocalyptische dreigingen, die plotseling onze welvaart en vrede kunnen aantasten, zijn manifest.   

Majesteit, in 1 Timotheüs 2 lezen we: te bidden voor u en allen die in hoogheid gezeten zijn en voor alle mensen, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden.

 

Met verschuldigde hoogachting, 

 

Drs. L.P. Dorenbos

Kamerlingh Onnesweg 171

1223 JE Hilversum                                                                                                                                                                                                                                                                                    dorenbos@kiesdanhetleven www.kiesdanhetleven.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        06 51199125

 

 
Naar alle artikelen